Demoex

12. Samarbete med ett studieförbund?

Motion: Ska demoex försöka ta fram material till en studiecirkel i direktdemokrati i samarbete med ett studieförbund?

Bakgrund:
Personer i andra kommuner som är intresserade av direktdemokrati har hört av sig till demoex. Vi har erfarenheter som vi borde dela med oss av.

En idé är att demoex bidrar med texter till studiematerial. Ett studieförbund har inbjudit till samtal om saken. Studiecirkeln skulle kunna heta “Lokal direktdemokrati - att starta eget” och ha som mål att kursdeltagarna gör just detta.

Ja
100% (8 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 8

This site is history. Direktdemokraterna is the future.