Demoex

11. Beställare av namnvalsedlar

Vi måste utse en beställare av namnvalsedlar åt Demoex. Den som är kontaktperson för arbetet med att ta fram valsedeln är ordförande Per Norbäck.
 

Ja
100% (1 röst)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 1

This site is history. Direktdemokraterna is the future.