Demoex

10. Fortsatt gratis deltagande i Vallentuna

Motion om att uppdatera stadgarna:

Förslaget är att samtliga deltagaravgifter år 2005 (även gratis för boende i Vallentuna kommun) gäller även år 2006.

Ja
100% (12 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 12

This site is history. Direktdemokraterna is the future.