Demoex

08. Fråga om ansvarsfrihet

Efter revisionsberättelsen: Kan vi bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2004?

Ja
100% (4 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 4

This site is history. Direktdemokraterna is the future.