Demoex

04. Val av moderator och sammanställare (sekreterare)

Förslaget är att Per Norbäck är moderator/mötesordförande och Einar Spetz sammanställer årsmötesprotokollet efteråt.

Kan förslaget godtas?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9

This site is history. Direktdemokraterna is the future.