Demoex

02. Har kallelsen varit utsänd i tid enligt stadgarna?

Ur demoex stadgar: “Årsmötet sker mars månad varje år. Kallelse till årsmötet skall ske senast en månad innan mötet till alla medlemmar.”

Har mötet blivit korrekt utlyst?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9

This site is history. Direktdemokraterna is the future.