Demoex

Kommunens budgetberedning 2005

Bilagan innehåller en sammanfattning från budgetberedningen. Läsning rekommenderas.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.