Demoex

Dagis prioritet n:o 1 - det är redan fixat

Arbetet med deltagande budget förra året visade att majoriteten framförallt ville ha nya dagisplatser i södra Vallentuna. Nu har vi fått dagis i paviljonger på Svampskogsvägen samt i Bällstabergsskolan. Tillsammans kan de ta nästan 80 dagisbarn. Till hösten 2006 byggs en förskola i Lovisedal med plats för ytterligare 80 barn. Det är m.a.o redan fixat.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.