Demoex

Brev från Jerker Nordlund

Det var märkligt att se en ung tjej få sitta i lugn och ro och förklara de direktdemokratiska principerna för folkrörelserepresentanter och riksdagsmän.
 
Jag har själv varit med om att föra fram direkt demokratiska argument från anarkistisk synvinkel sedan 1980-talet  och märker att någonting stort har hänt. Vad beror genombrottet på? Att Demoex faktiskt fick mandat och faktiskt verkar fungera?
 
Parisa skötte sig bra, även om hon ibland upprepade sig en aning. Fekr mikunam ke u Irani e. Man dorost daram?
 
Jerker Noprdlund
Alingsåsvägen 40
524 41 LJUNG

Hej och tack för ditt brev!
 
Orsaken till att genombrottet sker nu? Jag vet inte, jag anser inte att vi står inför ett genombrott - ännu, men om tidigare direktdemokratiska rörelser har haft en ideologisk tendens, så tror jag detta har varit dem till stor nackdel.
 
Dessutom har det alltid varit fel folk som har förespråkat direktdemokrati, som har strävat efter makt och kontroll. Demoex vill inget sånt. Demoex har bara en politisk synpunkt och det är ökat folkligt inflytande i politiken. Samtidigt våndas andra partier över brist på trovärdighet. Några etablerade partier har företrädare som delar våra synpunkter. De mest iögonfallande är Miljöpartiets språkrör, Peter Eriksson, och Centerpartiets Åsa Torstensson.
 
Med vänlig hälsning
 
Einar Spetz, medlem i Demoex

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.