Demoex

Förslag att diskutera

Jag slänger ut några förslag till lagändringar att diskutera:

  • Sänk rösträttsåldern
  • Slopa kravet på fysisk representation i beslutande församlingar
  • Öka det kommunala självstyret

Avhoppen har ökat inom politiken. En stor del av dessa avhopp beror på att människor flyttar. I kommunallagen står att politiska representanter ska vara mantalsskrivna i kommunen. Det är en regel som effektivt hindrar unga, mobila människor från att vara politiskt aktiva. Akademisk utbildning eller yrkeskarriär förutsätter att man flyttar när det behövs, medan lokalpolitiskt engagemang kräver att man bor kvar.

Parisa har stannat kvar i kommunen med hänsyn till Demoex. De flesta andra unga initiativtagare till Demoex har flyttat: Linnea, Josefin, Shanti, Anders, Jonas… Det betyder inte att de har tappat sitt politiska intresse eller sina kunskaper om Vallentuna.

Varför måste man vara skriven i kommunen för att få representera ett parti?! Kunskapen och omdömet bär man med sig, det stannar inte innanför kommungränserna. Om syftet med lagen är att hindra folk från att vara politiskt aktiva i flera kommuner, så bör lagen ändras så den förbjuder just detta.

Eventuellt bygger denna lag på tanken att politikerna beslutar utifrån sitt egenintresse, därför bör de vara kommuninvånare och skattebetalare? Isåfall vore den bättre att ha politiker utifrån, som kunde se till det allmänna intresset i första hand.

Å andra sidan vore en lagändring på denna punkt bara ett steg i rätt riktning. Ännu bättre vore om kravet på fysisk representation avskaffades.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.