Demoex

Fyra orsaker att ställa upp

Det är en fördel om det finns ett inslag av direktdemokrati även i kyrkofullmäktige. Någan annan möjlighet för den röstberättigade att driva kyrkopolitiska frågor finns annars inte; nån möjlighet att lägga medborgarförlag finns som bekant inte.

Nya friska ideér och personer skulle vara bra för kyrkofullmäktige. Tyvärr är det ett ganska litet intresse från allmänheten vid valen, detta bidrar till att “samma gamla fullmäktigegrupp” sitter kvar val efter val. Det innebär att inga nya friska åsikter kommer fram.

Sedan kyrkan skiljdes från staten har antalet medlemmar minskat kraftigt. Demoex kan hjälpa till att öka intresset för kyrkan i Vallentuna och därmed bromsa denna utveckling. 

Förutom kyrkans intresse är också opinionsläget intressant. Att ställa upp i kyrkomäktigevalet kan ge en fingervisning om hur benägna de röstberättigade är att rösta på Demoex.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.