Demoex

Vem är valbar?

För att vara valbar krävs att kandidaten på valdagen uppfyller dessa villkor:


1)  Tillhör Svenska kyrkan.

2) Är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare har varit förtroendevald i Svenska kyrkan.

3) Fyller 18 år senast på valdagen.


4) Är bosatt i det område valet gäller. Han/hon är valbar i sin församling, samfällighet, sitt stift och till Kyrkomötet (eller tillhör den icke-territoriell församling valet avser).


5) Är anmäld som kandidat av en registrerad nomineringsgrupp.

 

Mer informatin finns på: http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005/


This site is history. Direktdemokraterna is the future.