Demoex

Öka debatten i forumet!

Var är debatten någonstans? I lokaltidningarna pågår debatten kring lokala frågor för fullt, men i Demoex forum (vars medlemmar gjort ett aktivt val att vara aktiva i lokalpolitiken) är det ett fåtal inlägg per fråga och motionsförslagen duggar inte tätt direkt… Kanske borde vi ha forumet i samarbete med lokaltidingarna, som i sin tur kan publicera delar av debatten och hänvisa tillbaka till forumet? Kanske kan vi annonsera på lokaltidningarnas debattsidor, “debatten fortsätter på www.demoex.net”? Det är också viktigt att vi alltid kan länka till de dokument/förslag som diskuteras så att man kan ta del av dem i sin helhet. Idag känner jag mig ibland inte tillräckligt informerad och insatt i frågorna för att kunna ta ställning.

Hej igen! (Eftersom ingen svarat så fortsätter jag att fundera själv…)

Kan vi inte komplettera forumet med ett allmänt diskussionsforum där allt som händer i och runt omkring Vallentuna. Lämpligtvis i samarbete med lokaltidningen steget, som en del av både www.demoex.se och www.vallentunasteget.se. Lite svårare kan det vara att få till ett samarbete med kommunen och få in en fot på kommunens hemsida (www.vallentuna.se), men det är också helt klart värt ett försök. Utifrån ett sådant forum borde många röster och idéer kunna komma fram, politiker och andra aktörer kan ställas till svars och få försvara sig. Framförallt tror jag att det skulle kunna få mer aktivitet till Demoex hemsida och verksamhet. Vad tror ni?

Redigera

Jag tycker det är en bra idé. Steget har diskuterats tidigare, men tror inte det ledde någonstans. Tidigare har vi inte haft infrastrukturen att sätta upp ett sådant forum, men nu har vi alla möjligheter till det.

Möjlighet kan ett första steg vara att döpa om “internt idéforum” till “interna frågor” eller liknande och komplettera det med ett “öppet forum” där man kan diskutera idéer och tankar, som inte bara har med Demoex att göra.

Redigera

Bra förslag Anders!

Kan vi formulera det till en motion till årsmötet?

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.