Demoex

Vidareutveckla Demoex!

Det finns mycket som går att utveckla inom Demoex, här följer några av mina åsikter:

Hemsidan (vårt ansikte utåt) domineras just nu av Pers blogg, vilket får det att framstå som om Per är vår enda debattör. Hemsidan borde vara inbjudande för oinvigda med tydlig information om vad demoex är för något. Bloggen får gärna finnas kvar men lite mer i skymundan (och helst med fler bloggare). Samtidigt måste det hända saker på hemsidan för att den ska vara lockande. Kanske vi borde jobba på att integrera forumet i hemsidan på ett bättre sett, så att det blir en sida som visar både vad demoex är och vad som debatteras just nu? Hur ser vår ekonomi ut, har vi råd att arvodera någon för att hålla hemsidan represantativ och uppdaterad?

På Forumet finns fortfarande fliken “Inför valet 2006” kvar -den borde väl ligga under Arkivet? När ett fullmäktige har passerat borde alla debatter och omröstningar automatiskt flyttas över till arkivet. När man klickar på fullmäktige borde man under tiden mellan fullmäktigemötena se alla tidpunkter för nästa fullmäktige (tidsperioder för motionsförslag, gallring, debatter, och omröstningar).

Alla “Nyheter” borde märkas med tid och datum (och sorteras därefter).

Även i det interna forumet borde ärenden arkiveras efter viss tid.

Kanske borde det interna forumet delas i en förslagslåda (där förslag till utveckling av demoex och dess hemsidor kan diskuteras och röstas om) och en chattsida/klotterplank (där alla typer av inlägg är välkomna) ? En förslagslåda skulle förhoppningsvis göra utvecklingsförslagen mer konkreta och ett klotterplank skulle kunna liva upp hemsidan lite.

Varken Parisa, Per, (Jag har inget emot någon av dem) eller någon annan bör vara frontfigur för Demoex. Hela poängen med Demoex är ju att komma undan representationdemokratin och det borde speglas i såväl interna nyhetsbrev som i kontakter med media och under valkampanjer.

Debatterna och omröstningarna i forumet är Demoex hjärta. Ärendena i fullmäktige måste presenteras tydligt och med så mycket tillgänglig information som möjligt. Det måste vara lätt att förstå vad man röstar på och hur alla processer går till. Kanske borde någon arvoderas för den här biten också, så att all information kan publiceras så fort den finns tillgänglig istället för att vara beroende av eldsjälars tillgängliga fritid? Eldsjälarna borde ha tid till att utveckla Demoex istället för att behöva lägga fokus på driften.

Årets val var en framgång dör Demoex, men vi bör redan nu börja tänka på nästa val. För målet är väl att ha något att säga till om, inte bara vara experiment utan verklig påverkan?

Jag hoppas med detta skapa debatt och skaka fram fler idéer.

Mvh, Olle

Det är ingen hemlighet att vi är för få som jobbar med hemsidan. Möjligen har vi varit för dåliga att göra det tydligt att det finns stora möjligheter att hjälpa till med den administrativa biten. Men en arvoderad lösning tror jag också hade varit en möjlighet att förbättra kvalitén på hemsidan. Jag kommenterar hemsidebitarna nedan.

1. Pers blogg: Jag håller med. Det har varit lite segt att få igång andra att blogga, möjligen har vi även här varit dåliga på att marknadsföra denna bit till medlemmarna. Men fokus bör helt klart ligga på nya besökare och bloggen bör tonas ner.

2. “Inför valet”: fixat

3. Nyheter och arkivering: Du pratar nu om demokratiforumet? Här har vi lite mindre möjlighet att påverka strukturen än på demoex.net. Det finns t.ex. ingen automatisk arkivering (vad jag känner till).

3. Förslagslåda: Jag tror det detta har nämnts tidigare, att intern idéforum är väl smalt. Kanske räcker det med att lägga upp ett nytt, mer allmänt forum, typ “öppet forum”?

Förövrigt är det på g att integrera omröstning m.m. mer i vårt eget system på demoex.net, jag återkommer när jag har mer på fötterna om det. Det öppnar upp mer möjligheter att t.ex. plocka in pågående omröstningar på vår förstasida (demoex.net), bättre arkivering osv.

Specifika förbättringar/fel som inte behöver diskuteras i forumet går också alltid bra att skicka till webmaster[snabelA]demoex.net (mig).

Redigera

Tack Olle för att du skriver om våra problem och föreslår lösningar här i forumet! Det så vi ska jobba! Öppenhet och demokratiskt beslutsfattande är vår styrka. Vi kan även rösta i interna frågor, det får vi inte glömma bort.

Redigera

Kan vi ha en irc-kanal på hemsidan där vi går in och chattar? Så har t.ex. Wikipedia under sin avdelning diskussion och kontakt.

Redigera

Kan vi inte försöka fokusera den här tråden på konkreta förslag och arbetssätt för att förbättra vår hemsida och forum? Öppenhet och IRC-kanal i all ära, men Olle tar upp ett antal bra och konkreta saker att jobba med. Låt oss fokusera på hur vi ska jobba med det och om det finns andra prioriterade områden på hemsidan att förbättra.

Redigera

Jag förstår inte, Anders, tycker du att jag la ett oseröst förslag? Jag tyckte jag tvärtom bidrog till vad du själv efterlyste, nämligen “konkreta förslag och arbetssätt för att förbättra vår hemsida och forum”

Själv tycker jag inte att Olle tar upp bara bra saker. Att t.ex. inte ha frontfigur tycker jag är självdestruktivt. Någon måste göra jobbet, skapa opinionen för demokratisering av lokalpolitiken i Vallentuna, argumentera i kommunfullmäktige, svara på pressens frågor, delta på grundlagsdebatter etc. Jag har svårt att tänka mig att det kan göras av någon som inte syns.

Jag tolkar valresultatet så att väljarna faktiskt har valt Parisa till demoex frontfigur. Det är inte relevant att påstå att demoex inte ska frontfigurer när väljarna har röstat på kandidaterna i den ordning de stod på valsedeln eller på enskilda kandidater genom att kryssa.
Redigera

Jag ville framförallt att denna diskussion skulle behålla fokus, och inte flyta iväg i en allt för bred diskussion (om tex öppenhet och IRC). Även om jag inte tycker IRC är ett direkt oseriöst förslag så kan jag med ganska stor säkerhet säga att IRC inte är något för Demoex förhållandevis datorovana medlemmar. Du får gärna starta en ny tråd om IRC dock, om du vill vidareutveckla den diskussionen.

Redigera

Om jag får ta upp en tråden om frontfigurer så tror jag att vägen bort från representationsdemokratin går via dem. Demoex vinner nog inte på att de tongivande skruvar ner sitt engagemang. Om vi tvärtom blir många fler som går i bräschen och skriver och debatterar så kommer man till slut inte urskilja figurerna i fronten.

Den svenska monokulturen som vi växte upp med har varit konflikträdd och sökt konsensuslösningar. Jag vill att det ska vara någonting positivt att ha en avvikande åsikt! Om vi ska få ett mångkulturellt samhälle måste vi först av allt kunna acceptera att vi är oeniga i sak utan att för den skull idiotförklara varandra.

Redigera

Så sant så sant. Frågan är alltså; vad kan vi göra för att låta flera röster höras och representera Demoex?

-Kan vi utveckla blogg-funktionen och öppna för fler/alla att blogga på hemsidan?
-Kan vi via hemsidan/forumet ta upp de debatter som förs i lokalpressen och uppmana fler att skriva insändare och replikera i media?
-Kan vi uppmana media att kontakta oss via hemsidan så att fler av oss får möjlighet att representera Demoex? (Nu antar jag att media (Steget) brukar ta kontakt direkt med Per och därför blir det Per som syns?)
-Även om den debatt som förts i Steget riktats mot Per (för att Per startade debatten?) hindrar ju inte det att någon annan av oss tar upp tråden, eller hur?

Själv är jag dålig på att hålla mig uppdaterad både vad det gäller att läsa lokaltidningen och i vårt forum vilket gör att om jag får lust att replikera eller kommentera så är tiden redan förbi. Jag ska bättra mig!

//Olle

Redigera

-Kan vi utveckla blogg-funktionen och öppna för fler/alla att blogga på hemsidan?

Funktionen finns redan. Vi måste bara få flera att blogga. Intresserade kan skriva till mig så får de ett konto: webmaster[snabelA]demoex.net. Om vi kan “marknadsföra

Redigera

 

Sista inlägg 20 nov 2006? Jag undrar vad som har hänt med den här tråden. Har ni flyttat diskussionen någon annan stans? Som utomstående har jag läst Olles förslag från 26 okt 2006 med följande svar och finner att han verkar ha fattat galoppet till 100%. Hans förslag är inte guld, men diamant värda. Han är en extra finn slippad diamant själv och ni bör vara rädda om honom. Ni alla tar upp ytterst viktiga ärenden.

Frontfigur: Nödvändigt ont men alla medlemmar bör rösta om det och vara medvetna att det är ett nödvändigt ont. När det har röstats om, bör stå det i stadgarna , i manifest och liknande. E-demokrati bör utvecklas successivt så att till slut, inte skall behövas någon eller några frontfigurer (politiker). Det här måste bli en pågående förbättringskamp. Man kan tänka sig att rösta om att partimedlemmarna skall avstå att kryssa på personer i utåt riktade valsedlar. Sedan kan ni rösta (anställa) på frontfigurer (administratörer) intern som skall ”administrera” de röstade ärenden. Dom skall altså inte ”representera” väljarna-medlemmarna i vanlig representativ-demokratisk ordning, dom skall representera-administrera dom av medlemmarna röstade ärenden. Dom skall vara anställda och betalda som vilka andra arbetande som helst.

Riksparti: I övrigt tycker jag att ni bör satsa på ett riksparti.

Demokrati och representativdemokrati synonyma? Genom att protestera hårt så ofta vi kan, överallt vi kan, om detta fenomen, gör vi att allmenheten vacknar upp och blir medveten att kunna ifrågasätta r-demokratins värde. Vi måste tvinga politikerna, media och alla att tala och skriva om representativ demokrati när dom menar representativ demokrati och inte bara demokrati som fallet är nu. Lång leve e-demokratin……

e-demokrati: Härmed vill jag föreslå alla som läser det här att det vore en fördel att bytta namn och att kallas e-demokratisk parti. Av alla synonymer som förekommer verkar ”e-demokrati” vara det som förekommer oftast och på många sett är lämpligast. Det är viktig att ha en enhetlig benämning för att bättre och snabbare kunna slå igenom och att etablera e-demokrati i hela världen.

Med vänlig hälsning Fred Blomson, Websida: www.fredblomson.spaces.live.com

Redigera

Hej Fred,

Diskussionen är inte flyttad, bra att du tog upp den igen! Nästa steg är att väcka omröstning i förslagen. Vi ska snart påbörja Demoex årsmöte här i demokratiforumet. Dina förslag om att byta namn och bilda riksparti och Olles förslag om att ha en arvoderad administratör är så stora att vi bör rösta om dem på årsmötet, tycker jag.

Redigera

 

Riktlinjer för administratörer: Härmed föreslår jag till diskussion och omröstning, förslag om riktlinjer för administratörer (befattningsbeskrivningar). Huvudregel bör vara att de skall inte representera medlemmarna enlig representativ demokratisk modell som en sorts advokater. Administratörer bör inte diskutera sina EGNA åsikter om organisationen offentligt utåt. Administratörernas åsikter liksom alla medlemmars åsikter bör först go igenom den e-demokratiska ”kvarnen” för att bli förslag och skrivna tagna e-demokratiska beslut, regler, lagar och liknande. Administratörerna bör sedan hålla sig i, debattera och kommentera de av medlemmarna framröstade ärendena.

Lista över förslag i det interna forumet: Eftersom det inte finns någon, gjorde jag en lista över förslag som jag kunde uppfatta. Administratören bör eventuellt renskriva listan och de berörda medlemmarna kan komma med kompletteringar, ändringar, förklaringar och liknande.

Lista över förslag till diskussion i det interna forumet

Datum

Medlem

Förslag till diskussion och omröstning

29 okt 2006

Einar Spetz

IRC på hemsidan. (IRC=internet relay chat)

26 okt 2006

Olle Blomberg

Många förslag om förbättring av hemsidan, arkivering mm

26 okt 2006

Olle Blomberg

Anställning av administratör för hemsidan.

26 okt 2006

Olle Blomberg

Anställning av administratör (Frontfigur) allt i allo utom hemsidan.

26 okt 2006

Olle Blomberg

Förberedelse för nästa val, att gå från exper. till e-organisation

27 okt 2006

Anders Fajerson

”…att lägga upp ett nytt, mer allmänt forum, typ ”öppet forum””

19 nov 2006

Olle Blomberg

Mera förslag om att förbättra hemsidan

06 jan 2007

Fred Blomson

Att satsa på riksval och hela Sverige

06 jan 2007

Fred Blomson

Att bytta namn till e-demokrati

06 jan 2007

Fred Blomson

Riktlinjer för administratörer

Redigera


 

Systerorganisation i Minnesota USA: Jag hat hittat på nätet en organisation som hetter e-democracy.org, verkar på det lokala planet även i UK. De verkar vara ganska stora och har funnits i många år. Ideologin verkar vara att kompettera snarare den representativa demokratin än att avskaffa denna. Vi borde titta om vi kan lära oss kanske något av deras administrativa rutiner.


Redigera

Bra jobbat Fred!

Redigera

Ingen orsak Per

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.