Demoex

Tjänstemannens roll i demokratin

Vad ska vi ha tjänstemännen till? Vilken uppgift bör kommunens chefer och högre tjänstemän ha? Deras roll i den demokratiska processen är minst sagt otydlig.

En idé är att tjänstemannen ska vara politiskt neutral, en demokratins tjänare. Tjänstemannen ska verkställa de politiska besluten, punkt slut. Det förutsätter vattentäta skott mellan förvaltning och politik. Oavsett om denna rollfördelning är önskvärd eller inte, så är den svår att genomföra i en liten kommun.

I Vallentuna har ledande politiker och tjänstemän ofta kontakt med varandra. Tjänstemännen agerar både som beslutsfattare och som rådgivare. Det är naturligt att politikerna utnyttjar deras sakkunskaper, men om tjänstemännens inflytande blir alltför stort så sätts demokratin ur spel. Jag skulle föredra om tjänstemännens inflytande vore synligt även för allmänheten.

Helst skulle jag vilja att kommunen tar över driften av demokratiforumet. Då skulle rollerna bli annorlunda. Politikerna skulle inte bara vara beslutsfattare utan även rådgivare åt allmänheten. Tjänstemännen skulle få rollen som sakkunniga moderatorer, en slags demokratins väktare. All kompetens som kommunen kan uppbåda samlas i öppna demokratiska debatt på nätet. Det tror jag vore bra.

Ja förslaget är inte dumt, vi har ju fått kritik att vi har bra förslag men att kommunen får reda på dessa för sent. Om vi låter forumet vara en del av ett livaktigt ”medborgarforum” så uppnår vi våra intentioner och breddar basen.

Redigera

Ingen dum idé.
En fråga att gå till val med, och driva under nästa mandatperiod?
Det skulle drastiskt höja debattnivån och antagligen därmed också höja stödet för Demoex.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.