Demoex

Ska vi städa i forumen?

Anders tar upp en fråga som vi inte har debatterat tillräckligt. Inläggen i demokratiforumet är en färskvara. Om det ligger alltför många olästa (och ovidkommande) inlägg och när man går in så finns det risk att medlemmarna ger upp och tröttnar. Samtidigt vill vi gärna att forumet används flitigt. Ett förslag är att vi arkiverar alla ärenden (inkl debatter), men städar med jämna mellanrum i idéforumet bland annat. Det kan betyda att inlägg som är äldre än en månad tas bort. Är det ett bra förslag?

En månad kan säkert vara en bra gräns, men det kommer med säkerhet att finnas undantag. Jag tror man ser ganska snabbt vad som är aktuellt och inte. Demoex bör ha ett antal personer som så att säga “håller efter” i forumet, gärna fler än mig och Per inbillar jag mig. Jag tror inte att det finns någon bra funktion för att arkivera inlägg i dagsläget.

Redigera

Jag har börjat städa litet, till priset av att vissa inlägg helt försvinner från jordens yta. Det känns inte så roligt med tanke på att vår verksamhet kan bli intressant ur historisk synpunkt. Samtidigt är Demokratiforumet en verkstad och blir det alltför rörigt går det inte att jobba här. Svår avvägning…

Redigera

Man måste ju inte radera vissa inlägg helt. Ännu tråkigare om “vissa inlägg” kan väcka medlemmarnas värderingar, men tänker inte vidare på dem för att ämnet inte är aktuella längre och inlägg inte finns kvar att utgå efter.

Därför undrar jag .. hur stort utrymme finns det att erbjuda för Demoex verksamhet? Kan inte man sortera ut en liten plats åt dessa “inte längre är aktuella” inlägg, så att andra kan vid senare tillfälle gå tillbaka till gamla idéer och jämföra med det nya? Om utrymme är stort nog så klart ..

(hmm .. är jag också ute på tunn is här? Rätta mig gärna .. )

Redigera

När fakta redovisas och/eller en väl genomtänkt argumentation har lagts fram och/eller en debatt försiggått som givit stor kunskap så är det väldigt olyckligt om detta raderas. Likartade frågeställningar kommer att komma upp igen i sinom tid. Att man fattat ett beslut eller tagit en ståndpunkt är bara en del av en demokratiprocess. Bakgrunden till varför man fattade just det beslutet är lika viktigt. Som exempel kan man ta kärnkraftsomröstningen för en snart 30 år sedan. Den föregicks av en gigantisk information där större delen av folket deltog mer eller mindre. Tre olika nej-alternativ fanns att välja på. Inget Ja-alternativ uppstod. I och med att nya generationer vuxit upp och gamla dött så är mycket av den grundläggande informationen och diskussionen som föregick omröstningen borta. Nu tycks en majoritet av befolkningen vara för en fortsatt kärnkraftsanvändning. Denna problematik gäller såväl i stort som smått. På samma sätt som inlägg tas bort till en soptunna så borde väl inlägg kunna tas bort för att kunna arkiveras. Finns det en sökfunktion för arkivet så borde sökningen fungera efter material. Värt också är att spara informationen till efterföljare till Demoex, där materialet från Demoex kan komma att utgöra en viktig kunskapsbank. Anders Nordin

Redigera

Jag tycker det kan vara kvar 2 månader åtminstone.

Redigera

Jag tycker det är viktigt att allt arkiveras och finns kvar. Ett ämne som inte rörts på två-tre månader kan tex. automatiskt hamna i arkivet, och ett arkiverat ämne där någon gör ett inlägg aktiveras och plockas fram ur arkivet automatiskt.

Det är viktigt att kunna gå tillbaka och se den diskussion som ledde fram till de beslut som fattats och till den verklighet och diskussion som vi är i såväl idag som i framtiden.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.