Demoex

Kopplingar till www.aktivdemokrati.se?

Hej! Finns det intresse hos demoex medlemmar att ha klara tydliga kopplingar till www.aktivdemokrati.se? Vi ser oss nämligen som Riksvarianten av ert parti och länkar ofta till er i våra diskussioner. MVH Martin

Det är ett intressant förslag.

Jag föreslår att vi tar med denna fråga i nästa gallring. Då får deltagarna ta ställning till saken.

(Frågan var med i oktobergallringen, men deltagarna valde att inte debattera eller rösta om saken. /admin)

Varför inte, större publicitet är en mervärde för samtliga

Vad menar ni med att ha klara tydliga kopplingar? Det räcker väl med att man kan hänvisa till varandra i diskussioner etc.

Jag tänkte att kopplingen skall vara tydlig som den är mellan vanliga partier där vi skapar ett gemensamt mycket generellt partiprogram om ökad möjlighet till direktdemokrati.

Demoex´s demokratiexperiment är genomfört med mycket goda resultat, anser jag. Det jag menar är att Demoex kanske bör fatta beslutet om att gå i massproduktion som ett tydligt alternativ även i resten av Sverige och kanske EU och om vi i såfall bör sammarbeta på ett tydligt sätt som de etablerade partierna gör.

Kommunpolitiken är starkt beroende av yttre faktorer. Vi kan ta ansvar för kommunerna men om vi inte tar ansvar för Sverige, Europa och världen kan våra kommuner drabbas mycket negativt ändå.

Jag talar om en diskussion om ett gemensamt namn och gemensamt partiprogram, ett gemensamt program för marknadsföring etc. Om vi använder Demoex eller Aktiv Demokrati eller något annat namn är givetvis demokratiska beslut fattade på logiska grunder och största möjliga enighet. Mycket talar för namnet Demoex, anser jag.

Samarbetet ska bygga på principen 1+1=3.

Det korta avståndet till valet 2006 talar emot att Demoex ska ge sig in i valrörelsen. Hålla webbting, kandidatnominering, valsedel, kampanj, bygga organisation i distrikten (Blekinge, Norrbotten). Man kunde ju tänka sig en lista med bara Parisa på förstås och endast rikta insig på personval? (En väldigt bra idé, slår det mig.)

För mig är det viktigare att vi får fem mandat i Vallentuna 2006 än att få 5000 röster på landsbasis. (Jag fattar att det inte finns nån motsättning mellan dessa två resultat). Följande har stor betydelse för mig:  ska man kalla sig för demoex, så måste man använda demoexmodellen. Särskilt viktigt tycker jag det är att värna om att omröstningarna ska vara skarpa, inte rådgivande.

Ok Einar.
Du tycker alltså att Det korta avståndet till valet 2006 talar emot att Demoex ska ge sig in i valrörelsen. Tror du inte att webting och kandidatnominering kan vara klara innan mars?

Valsedlar måste beställas senast i mars, tror jag. Insamlingen av underskrifter är kanske det svåraste, tror jag. Jag har hittills ca 200st för www.aktivdemokrati.se men det har varit tungt, eftersom folk inte känner till oss, samt att det kräver stort engagemang att göra det.

Jag förstår inte varför man måste bygga organisation i distrikten (Blekinge, Norrbotten)? Förklara gärna!

“För mig är det viktigare att vi får fem mandat i Vallentuna 2006 än att få 5000 röster på landsbasis. (Jag fattar att det inte finns nån motsättning mellan dessa två resultat).”
Att det är viktigare för dig med fem mandat i Vallentuna än 5000 röster på landsbasis kan jag förstå och vara enig i. Men oftast finns det inga motsättningar mellan goda idéer som du så riktigt påpekar.

Följande har alltså stor betydelse för dig:  “ska man kalla sig för demoex, så måste man använda demoexmodellen. Särskilt viktigt tycker jag det är att värna om att omröstningarna ska vara skarpa, inte rådgivande.”

Vi har enbart skarpa omröstningar, så där är vi helt eniga.

Vad menar du med Demoexmodellen?
Vilka delar ser du som grunderna i Demoexmodellen?

Ang. Blekinge o Norrbotten och varför man skall driva kampanj: För att vinna röster. Jag kan inte minnas att ett parti med framgång i riksdagsvalen har underlåtit att driva kampanj. Mandaten måste ju erövras nånstans. Att få 12 procent av rösterna i en valkrets skulle kanske gå och därmed komma ifråga för mandat.

Ang. nominering: Man kan givetvis hoppa över nomineringsprocessen och köra valet med partivalsedlar med partibeteckning men utan kandidatnamn. Men det stärker kanske inte partiets chanser att komma in i riksdagen.

En fråga: Vilket förhållande har du till Miljöpartiet? Enligt DN 28 maj 2003 10:16 skrev du “Jag är övertygad om att alla i vårt parti skulle gå med i mp om medlemmarna skulle rösta för ett förslag om att införa fullständig direktdemokrati.”  Det kan inte jag tänka mig. Jag kan heller inte tänka mig att rösta på Junilistan, nämnd här ovan. Om en röst på oss innebär en röst på junilistan tänker jag inte förespråka att någon skall rösta på oss.

Demoexmodellen beskrivs utförligt på http://www.demoex.net/s_fungerar_det

“Ang. Blekinge o Norrbotten och varför man skall driva kampanj: För att vinna röster.”
Det är normalt att sätta upp gränser för tänkandet. Det tillhör det etablerade systemets sätt att tänka. Om man istället tänker utanför de vanliga ramarna så blir möjligheterna enorma. Tänk win-win! Om vi kan dra in engagerade människor från de nya småpartierna i detta så blir det en riktig ketchupeffekt, tror jag.

“Jag kan inte minnas att ett parti med framgång i riksdagsvalen har underlåtit att driva kampanj. Mandaten måste ju erövras nånstans. Att få 12 procent av rösterna i en valkrets skulle kanske gå och därmed komma ifråga för mandat.”
Självfallet vill vi driva en kampanj, men vi måste organisera oss tillsammans med andra för att bli starka och inte förbli ett miniparti som väljer att bli ett offer för 4%-spärren.

“Ang. nominering: Man kan givetvis hoppa över nomineringsprocessen och köra valet med partivalsedlar med partibeteckning men utan kandidatnamn. Men det stärker kanske inte partiets chanser att komma in i riksdagen.”
Enig, men jag tror att det blir lätt att hitta demokratilojala riksdagskandidater som vi kan skriva anti-elitistiska avtal med.

“Lite frågor: Vilket förhållande har du till Miljöpartiet? Enligt DN 28 maj 2003 10:16 skrev du “Jag är övertygad om att alla i vårt parti skulle gå med i mp om medlemmarna skulle rösta för ett förslag om att införa fullständig direktdemokrati.”  Det kan inte jag tänka mig. Jag kan heller inte tänka mig att rösta på Junilistan, nämnd här ovan. Om en röst på oss innebär en röst på junilistan tänker jag inte förespråka att någon skall rösta på oss.”
Nej. Du missförstår mig. Låt mig förklara. Självfallet blir ett 100% direktdemokratiskt miljöparti ett precis lika demokratiskt parti som www.aktivdemokrati.se eller demoex.net , oavsett namn. En uttalad partiideologi i ett direktdemokratiskt parti blir meningslös eftersom medlemmarnas vilja avgör i sakfrågorna.

Jag ser mig idag nödgad att välja mellan pest och kolera när jag röstar i riksdagsvalet, eftersom min påverkan som medborgare inte får sitt genomslag fullt ut in i riksdagen i många frågor p.g.a. partiets åsiktspaket. Jag tvingas rösta för åsikter jag inte delar för att påverka det jag anser är viktigast nämligen miljön vi lever i.

Det är därför jag förespråkar ett öppet system som liknar demoex.net och www.aktivdemokrati.se, där alla åsikter kan diskuteras utan negativa konsekvenser för de inblandade, ett system där människors röst syns hela vägen in i riksdagen och där ett partipiskesystem är helt verkningslöst. 

Rollen för riksdagsledamöter för ett direktdemokratiskt parti ska enligt min mening spegla medlemmarnas demokratiska vilja. Detta innebär ex. att om 40% säger ja och 60% säger nej, så säger 4 ledamöter ja och 6 nej oavsett vad de själva tycker i frågan. Denna princip är viktig för att kalla sig ett direktdemokratiskt parti, anser jag.

Tack för länken. Demoexmodellen som beskrivs på http://www.demoex.net/s_fungerar_det verkar helt ok och helt jämförbart med vårt partiprogram. Det finns inte många principskillnader mellan demoex.net och aktivdemokrati.se. Vi har tagit några steg längre i våra visioner om ökad demokrati, men grundprincipen bygger på samma idéer, anser jag.

Frågor: om Aktiv demokrati genom valsamverkan får mandat tillsammans med F!, Junilistan eller andra, hur skall mandaten fördelas?  Din vision alltså.

Tror du att ni kan komma att slopa er medlemsavgift?

“Frågor: om Aktiv demokrati genom valsamverkan får mandat tillsammans med F!, Junilistan eller andra, hur skall mandaten fördelas?  Din vision alltså.”

Hej Einar! Om du hade läst partiprogrammet hade du inte behövt ställa frågan. Men ok, så här tänker vi:

Vi skiljer på knapptryckare(representanter) i riksdagen, och politiska delegater (de vi kan delegera till om vi inte vill rösta själva). Därför blir FI och Junilistan delegater i vårt system, men inte nödvändigtvis knapptryckare.

En knapptryckares viktigaste uppgift är att vara demokratilojal, inget annat.

Tack för trevligt svar. Om jag inte vill ha Junilistan som min delegat, vad är det bästa jag kan göra för att slippa: rösta på valförbundet (om vi kallar de samverkande partierna detta)  eller att inte rösta på valförbundet vid riksdagsvalet?

“Tror du att ni kan komma att slopa er medlemsavgift?”
Ja, när pengar flödar in från partistöd eller annan källa.

“Tack för trevligt svar. Om jag inte vill ha Junilistan som min delegat, vad är det bästa jag kan göra för att slippa: rösta på valförbundet (om vi kallar de samverkande partierna detta)  eller att inte rösta på valförbundet vid riksdagsvalet?”
Jo, Einar, det bästa du kan göra är att inte delegera din röst till Junilistan i valsystemet, samt att se till att människor som du tror kommer vara demokratilojala under fyra år väljs in i riksdagen via www.aktivdemokrati.se
På så vis kan du alltid få din röst hörd i riksdagen, direkt eller indirekt, och undvika Junilistans politik om du vill.

Vad jag kan förstå så vill du delegera till Parisa eller ha henne som knapptryckare i riksdagen och det är givetvis möjligt om hon ställer upp som kandidat.

Demokrati måste få växa underifrån, och det tar sin lilla tid. Om man skyndar på finns det risk att det blir “upp som en sol och ner som en pannkaka”.

Martin anser att demokratiexperimentet i Vallentuna är genomfört med mycket goda resultat. Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga. Det ser kanske “lovande” ut, men inte problemfritt!  Det framgår av den bästa akademiska utvärderingen hittills, som sammanfattas här.

Den första riktiga utvärderingen får vi i kommunalvalet -06. Om Vallentunaborna ger Demoex mer inflytande och om det skulle komma in något nytt experiment i en annan kommun, så ser det ännu mer lovande ut. Det är den utvecklingstakt som jag hoppas på.

I denna debatt har ett antal inlägg rensats bort pga osaklighet. /admin 

“Demokrati måste få växa underifrån, och det tar sin lilla tid. Om man skyndar på finns det risk att det blir “upp som en sol och ner som en pannkaka”.”
Jag tror att det kan vara på olika sätt beroende på situationen. Miljöpartiet startades ex. uppifrån av Per Gahrton och några andra. Jag skulle inte vilja kalla det pannkaka med tanke på vad de ändå åstadkommit. De hamnade utanför riksdagen men kom ändå tillbaka igen. Frågan är väl vilket resultat det hade gett om Per Gahrton beslutat sig för att börja nerifrån….. Pannkaka?

Martin anser att demokratiexperimentet i Vallentuna är genomfört med mycket goda resultat. Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga. Det ser kanske “lovande” ut, men inte problemfritt!  Det framgår av den bästa akademiska utvärderingen hittills, som sammanfattas här.”
Intressanta åsikter från den “akademiska” utvärderingen. Parisas miss är inte en stor sak. De lurade en oerfaren individ för att söndra och härska. Vanligt ohederligt politikerbeteende, anser jag. Jag förstår inte ens att det nämns på detta okonkreta vis. Mycket oakademiskt. I en akademisk rapport anser jag att vissa krav skall vara uppfyllda. Åsikter skall underbyggas med fakta och hänvisningar, användande av vedertagna metoder för att vara opartisk i bedömningen, beskrivning av egen partiskhet och skäl till den av författaren etc. och sist men inte minst namnet på författaren.

Jag ser inte problemen (som beskrivs på ett vanligt oakademiskt sätt) annat än som symptom på att en annan struktur i beslutsfattandet kan medföra en positiv förbättring. Vi behöver delegeringsmöjlighet, anser jag. Alltså en kombination mellan politikerstyre och folkstyre som fungerar inuti partiet. Intresset kan öka om partiet expanderar nivåerna till att omfatta riksdagsfrågor och att vi sätter tyngd bakom satsningen. Det finns en annan aspekt. Människors engagemang borde belönas eftersom detta är en tillgång för samhället. Det görs inte just nu av det naturliga skälet att partikassan är för liten samt att ett system för detta saknas. Det kan förändras om viljan finns.

“Den första riktiga utvärderingen får vi i kommunalvalet -06. Om Vallentunaborna ger Demoex mer inflytande och om det skulle komma in något nytt experiment i en annan kommun, så ser det ännu mer lovande ut. Det är den utvecklingstakt som jag hoppas på.”
Hmm.. Ja, kanske jag är för snabb, men samtidigt ser möjligheten gynnsam ut med alla nya småpartier. Människor söker något annat än den politiken som förs både till höger och vänster på skalan detta val. Håller du med mig?

Det har varit långt ifrån ointressant att stifta bekantskap med Aktiv demokratis idéer. Jag har inte insett alla finesser i ert system - det är väl mest mitt problem antar jag. Vi står alla inför stora utmaningar - det gäller inte minst Aktiv demokrati som enligt utsago skall försöka samla F!, Mp och Junilistan till valsamverkan. Svårighetsgraden imponerar! Vilket gör att jag avslutningsvis vill önska demokratiaktivisterna lycka till.

Einar skrev:
“Det har varit långt ifrån ointressant att stifta bekantskap med Aktiv demokratis idéer. Jag har inte insett alla finesser i ert system - det är väl mest mitt problem antar jag.”

Det är ett problem för oss också om du har svårighet att förstå. Ta tid på dig och låt det sjunka in i din egen takt! Att du vågar ställa frågor är uppenbart och frågar man inte så är det lätt att man förblir okunnig. Jag tror inte att det blir ditt öde, Einar. Du verkar ha ett förstånd som du dessutom använder på ett bra sätt, tycker jag.

Einar skrev:
“Vi står alla inför stora utmaningar - det gäller inte minst Aktiv demokrati som enligt utsago skall försöka samla F!, Mp och Junilistan till valsamverkan. Svårighetsgraden imponerar! Vilket gör att jag avslutningsvis vill önska demokratiaktivisterna lycka till.”

:-) Vi gillar utmaningar och problem. Vad vore livet utan dem. Det finns ingen anledning att vara enbart negativ, för då åstadkommer man sällan något positivt. Vi försöker se möjligheterna i problemen, vara kritiska, men också positiva och kreativa, Einar!

Man kan öppna ägget på många olika sätt. Att utstråla positivitet och vara öppen för andras lösningar och idéer är ofta mycket produktivt. Vi anser att vi har skapat en konkret och positiv lösning som som bygger på logiska argument. Vi är öppna för andra sätt att lösa problem. Det enda vi begär är att argumenten håller för kritisk granskning.

Vi har t.o.m. insett vikten av ett system som belönar politiker för hederligt beteende. Det är lite annorlunda än vår utgångspunkt som enbart var missnöje och gnäll. Var och en av oss utgör den kreativa kraften som leder framåt till ett bättre samhälle för alla på lång sikt.

Det finns inget som talar emot att alla kan få det bättre samtidigt.

Vilka debattregler har Aktiv Demokrati? Av denna debatt att döma verkar vi inte ha samma debattkultur. Det ser jag som ett problem. Man ska inte behöva känna sig påhoppad och förolämpad när man deltar i debatten.

Känner du dig som ett offer för vad jag säger? Jag har bara en åsikt och det behöver inte vara sanning för dig. Kanske det är så enkelt att vi har olika tolkningar av ordet akademisk?

Detta är modereringsreglerna för www.aktivdemokrati.se :

1) Censur
Moderatorerna har rätt att censurera, radera och förändra inlägg så att de inte bryter mot lagen ex. vad gäller sekretessbelagt material eller då person ber att uppgift som kan anses kränkande enligt lagen inte skall finnas tillgängligt varken för medlemmar eller moderatorer.

2) Grund till varning
Moderatorerna har rätt att varna medlemmar som anses vara utanför de ramar som Svensk Författning Samling (SFS) föreskriver. Brottsbalk (1962:700) 5 kapitlet om ärekränkning är den lag som kan antas vara viktigast att ta del av innan moderering. Även material som strider mot partiets värdegrund och grundläggande mål kan varnas. Moderaterna har tolkningsföreträde på forumet. Inlägg eller trådar som moderatorerna anser strider mot reglerna flyttas till ”Sopstation” där medlemmar kan läsa men ej utomstående. Moderatorerna motiverar modereringen i tråden.

Riktlinjer:

Ex. på saker som bör varnas:
* Olle är diktator. (Inga bevis styrker att Olle är envåldshärskare)
* Nisse utsätter mig för mobbning. (Inga bevis styrker att Olle mobbar eller på vilket sätt)
* Pelle trakasserar min fru. (Inga bevis styrker att Pelle trakasserar eller på vilket sätt)
* Diktatur är bättre än demokrati (Strider mot partiets värdegrund)
* Det är bättre att bli medlem i partiet X. (Uppmaning som strider mot partiets mål)
* Vi behöver en elit som styr. (Strider mot partiets värdegrund)
* Vi kan inte låta folket styra. (Strider mot partiets värdegrund)

Ex. på saker som INTE bör varnas.
* Jag tycker inte om vad Olle har gjort även om det inte regleras i stadgarna. (Att tycka är OK)
* Är det någon som tycker synd om mig när Olle, Nisse och Pelle vill utesluta mig?(Att be om sympati är OK)
* Pelle ringde min fru och sa följande: “…..”, vilket jag har bevis för eftersom alla våra samtal spelas in på band. (Ok. Det finns alltså bevis som styrker påståendet.)
Ringde du min fru och sa följande?: ”xxxx”…. (OK. Att ställa frågor om annans handling)
Du borde undersöka dig och få vetskap om du har begränsningar i minnescentrum. (OK. ”Du borde” betyder ”Jag tycker” även om det kan uppfattas som en provokation så kan det också uppfattas som förslag till hjälp.)
* Är du förståndshandikappad? Om du är det bör du fråga dig om du verkligen har förstånd att förstå vad som är bäst för dig och andra. (Kanske inte lämpligt uttryck för att få bra respons men bör dock inte varnas med hänvisning till lagen. Det kan ju vara en uppriktig och befogad fråga som dock bör ställas privat eller till anhöriga.)

3) Två varningar leder till låg skrivbehörighet på forumet. Första gången 2 veckor. Stegring av strafflängden sker med en vecka vid varje tillfälle. Ett år utan bestraffning nollställer tiden. 75% enighet hos moderatorerna krävs för beslut om låg skrivbehörighet. Röstningstid max ett dygn.
 
4) Varningar kan hävas då moderatorerna anser att anledning till detta finns. Ex felaktigt beslut enligt regler. Anledning att häva varning kan vara uppriktiga ursäkter och kompensation till person eller parti.

aktivdemokrati.se Härmed vill jag informera att för länge sedan blev medlem i aktivdemokrati.se och betalade en medlemsavgift på 100.- SEK. Som medlem frågades jag aldrig om något, fick inte föreslå något och fick aldrig rösta på en sakfråga eller personfråga samt fick inget svar på mina frågor. Jag läste på ett annat ställa i denna websida att aktivdemokrati skall nu börja på nytt och önskar dom lycka till. Min erfarenhet har visat dock att Martin är en extremt dominant frontfigur och hoppas att jag har fel. Härmed vill jag rekommendera till Per Norbäck, Björn Sjökvist och Eva Jonsson att för demoex-medlemmarnas skull först ta reda på och kolla noga hur Martin Gustavsson och hans parti agerar och fungerar innan ni överhuvudtaget ge er i debatt med Martin. Bäst skulle vara om någon i uppdrag av demoex skulle bli medlen för att titta in vad det handlar om. Jag har inget personligt mot Martin men tyvärr han verkar inte har förstått att i e-demokrati är meningen att dom e-demokratiskt röstade gemensamma reglerna och lagarna är som skall styra och ingen person typ Martin.

Med vänlig hälsning Fred Blomson, Websida: www.fredblomson.spaces.live.com

Jaha du;

Som medlem frågades jag aldrig om något, fick inte föreslå något och fick aldrig rösta på en sakfråga eller personfråga samt fick inget svar på mina frågor.

Tråkigt att du väljer att kasta skit på AD. Det där påståendet har du inget som helst stöd för. Och alla våra beslut och debatter finns tillgängliga för alla medlemmar, de flesta läsbara även för icke medlemmar. (Saknas något är det bara att säga till, vi har allt sparat)För att kunna ta en som dig på allvar är ett minsta krav att du preciserar dig.

Härmed vill jag rekommendera till Per Norbäck, Björn Sjökvist och Eva Jonsson att för demoex-medlemmarnas skull först ta reda på och kolla noga hur Martin Gustavsson och hans parti agerar och fungerar innan ni överhuvudtaget ge er i debatt med Martin.

Martin må sina brister liksom vi alla men att påstå att han eller ens någon i AD inte respekterar demokratiskt fattade beslut är väl att gå lite väl långt, eller har du belägg för den anklagelsen? Om inte skulle jag gärna se en ursäkt.
Själv besvarar du aldrig några argument i vårt forum, vad kan det komma sig? Jag har vid ett flertal tillfällen via mail vänligt försökt få dig att regga dig i vårt forum men det har aldrig blivit av, varför? Att sitta och haka upp sig på en medlem (utan mer makt är någon annan i AD:s fall) är ju inte vare sig seriöst eller produktivt.
Sluta maila dem du saknar förtroende för och kom fram ur garderoben i vårt forum om du verkligen har något att tillföra. Hos oss finns ingen ospecifik censur, utan allt är mkt väl uppstyrt enligt de regler Martin redovisar ovan. (Hur är det här?)

FÖ vad gäller de censurerade inläggen i denna tråd kan jag inte kommentera dem eftersom jag inte läst dem, men jag tycker det synd att det skall framstå som någon slags fientlighet mellan våra båda partier.
Skulle gärna vilja reda ut detta om det är möjligt.
Vi borde samarbeta, inte konkurrera!


Bästa hälsningar,
Magnus Gustavsson
Nyvald partiordförande (nästan utan makt)
Aktivdemokrati.se

Loggade in då jag fick ett trevligt besked om att ni snart är flygfärdiga med ett egenutvecklat demokratisystem!
Bra jobbat!
Det är nu snart ett halvår sedan jag skrev föregående inlägg.
Man kan ju fundera över varför det är så tyst i DemoEx.
Vi i AD spekulerar ibland om orsaken.
Vi ser också att ni har samma problem som vi när det gäller att hålla debatten igång annat än tillfälligt.
Kan det bero på att vi inte uppnår kritisk massa på två håll?
Men strunt i det, vi klarar oss säkert lika bra var och en på egen hand, det viktigaste är ju att få snacka skit om den andre!
Att få hålla inbillade personkonflikter vid liv.
Inte att komma någonstans politiskt.
Jag tycker alla inom DemoEx som läser detta borde ta sig en funderare på vad som gjort att det blivit så här, och om ni tror att detta verkligen är ens i närheten av optimalt för den direktdemokratiska utvecklingen i Sverige.
Det minsta man kan begära är väl ett svar från någon av er?
Mail går bra om ni inte vill skriva direkt här.

Bästa hälsningar, Magnus Gustavsson Partiordförande, Aktivdemokrati.se

Hej Magnus och Demoex och Fred! :-)

Kaenner att jag vill kommentera Freds paastaaenden eftersom det finns en liten chans att han kan vara uppriktig och verkligen tycker det han paastaar aeven om det kunde ha uttryckts paa ett mer positivt saett. :-)

Tja, vi var ju en del som var MYCKET positivt instaellda till nytt demokratisystem. Tyvaerr hade inte programmerarna tillraecklig tid/kunskap foer att lyckas att naa maalet. Vi hade inte heller pengar till annat aen frivilliga programmerare. Jag kommer nu ur egen ficka finansiera utveckling. Den som vill vara med och dela kostnaderna kan gaerna kontakta mig och daa snackar vi inte ynka 100kr. Nej nu snackar vi om maalmedveten support till proffesionell programmerare. Ge pengar till saken nu! Kontakta mig/oss foer mer info paa www.aktivdemokrati.se!

Fred ansoekte om medlemskap och blev beviljad detta vid den tidpunkt daa vi hade 100kr som medlemsavgift. Det tackar vi foer. De pengarna har anvaends till kostnader foer driften av hemsidan. (Nu aer medlemsavgiften 20kr). Fred valde att gaa ur paretiet och beviljades givetvis detta.

Som medlem tillfrågades Fred aldrig om något, anser Fred. Fred verkar kaenna sig som ett offer foer att inget haender i partiet. Det kan staemma att Fred aldrig roestade på en sakfråga eller personfråga samt att han aldrig fick svar paa sina frågor, men om han hade velat roesta eller starta diskussioner och efterfoeljande omroestningar saa kunde han ha gjort detta och om naagon hade velat svara paa Freds inlaegg hade de kunnat goera detta.

Det staemmer att vi nog kommer börja på nytt och vi tackar foer att du oenskar oss lycka till, Fred. Vi kommer nog inte behoeva dig personligen i detta arbete eftersom du inte aer programmerare, men om du vill ge massvis med pengar till den goda saken aer du givetvis vaelkommen att goera detta. Vi aer en ideell organisation med oeppen redovisning av alla foerehavanden. Ja, det aer nog sant att jag aer en extremt drivande frontfigur som hoppas paa hjaelp av andra eftersom detta kommer gynna partiet med fler drivande positiva krafter.

Det kostar att koepa valsedlar, driva hemsida och betala programmerare ur egen ficka. Hjaelp gaerna till! Vi behoever dig! Ge pengar till demokratisk utveckling nu! :-)

Hej Martin!

Det finns flera anledningar till inaktiviteten i Demoex forum. Dels är vi alldeles för få som är med och debatterar, vilket hänger ihop med att vi har begränsat inflytande. Om vi t.ex. hade haft en vågmästarroll, så hade säkert politiskt intresserade från hela fältet deltagit i debatterna.

En annan viktig anledning är att kommunfullmäktige i Vallentuna nuförtiden bara har sju sammanträden om året. Vi får allt mindre att säga till om. Det är en global tendens att makten förskjuts från de folkvalda parlamenten till personer högre upp i hierarkin. Det är vår gemensamma uppgift att försöka vända denna utveckling.

En tredje anledning är att vi i första hand debatterar sakfrågor. Det kanske är fel tänkt, men jag tycker det finns en poäng i att renodla vår funktion. Det finns många andra trevliga ställen på nätet där man kan tycka om vad som helst, men inte så många där man kan utöva direktpåverkan.

Berätta gärna hur det går med förberedelserna inför nästa val! Vi ska snart ha ett möte med potentiella direktdemokratiska partier från ett par grannkommuner. Goda idéer sprider sig! Och om ni inte har tid och kraft att utveckla ett nytt demokratisystem så får ni gärna använda (och förbättra) det system vi har tagit fram i Drupal; ) Jag tror att en gemensam teknisk standard skulle underlätta oerhört för att skapa en direktdemokratisk folkrörelse.

Kolla in www.unitedhumans.com Det börjar bli till en presentabel site för världs direkt demokrati, med ett interaktivt bibliotek, där ni alla kan vara med och bidra. Hälsningar Mikael

Per, Skall jag tolka detta som att Demoex inte längre har en avvaktande inställning till AD?
(Eller har bara vissa personer inte sett denna tråd på länge?)
Gällande samarbete(n);
Inget parti i världen är troligen mer positiva till gemensam std/ mjukvaruutveckling + övrigt demokratiutveckling än AD, så det hänger inte på oss.

MVH/ Magnus

Hej Magnus,

Demoex har inte tagit ställning till samarbete med Aktiv Demokrati, frågan gallrades bort innan förra valet om jag minns rätt. Uppfattningen att en gemensam mjukvarustandard vore värdefull är min personliga. Om vi byter demokratiforum är det kanske läge att föreslå omröstning i samarbetsfrågan igen?

Vad gäller samarbete kring mjukvara så är det inget som behöver röstas om. Ett första steg är att Demoex bestämmer sig för att använda det nyutvecklade demokratiforumet (det vet vi den 17:e). Sen finns redan infrastrukturen för att samarbeta kring systemet (i sann öppen-källkod anda…), allt (i stort sett) ligger uppe på http://drupal.org som olika projekt. Jag ska dokumentera detta bättre om vi väljer att använda systemet.

Om ni vill diskutera detta i forumet så öppna en ny tråd (denna tråd är redan lång och ohanterlig). Jag kan också nås personligen via kontakt/feedback-formuläret på http://demoex.net.

Jag vill också föreslå omröstning i samarbetsfrågan igen!
Fred Blomson

Hej Kamrater! :-)
(Per, du svarade paa Magnus tidigare men anvaende mitt namn, tror jag)

Aktivdemokrati har en positiv attityd till all form av samarbete.

Det verkar förnuftigt att öppna ny tråd för att diskutera detta. Det lutar åt samarbete i alla fall.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.