Demoex

Den lilla världens försvar

Barbro Hedvall (DN) ifrågasätter värdet av småskalighet i artikeln Eviga sanningar den 31/3. Hennes tes verkar vara att det är egenintresset som gör att vissa personer vurmar för det ”lokalindustriella komplexet”. Jag har en annan syn på saken.

Arthur Schopenhauer menade i Die Welt als Wille und Vorstellung (1818) att världen är ond. Behoven är alltid större än möjligheten till behovstillfredsställelse, resonerade han. Efter honom kom globaliseringen och världen blev en bättre plats att leva på. Nu har (nästan) alla råd att köpa den senaste musiken, goda hamburgare och snygga jeans. Sociala behov är inte lika lätta att tillfredsställa. Mot känslor av ensamhet och meningslöshet biter inte konsumtion. Det krävs andra människor för att fylla våra liv med mening och betydelse.

Hannah Arendt framhöll i The Human Condition (1958) vikten av offentlig politisk debatt. Genom den uppstår en gemensam värld -en gemensam arena där medborgarna kan vinna ära och respekt. Men Schopenhauers problematik gäller ännu för offentligheten. Rummet är alltför trångt. Bloggosfären har vidgat utrymmet, men den lokala kulturen har alltjämt en funktion att fylla. Alla som är aktiva i lokalsamhället - politiker, präster, entreprenörer, tjänstemän, idrottsledare, lokalpressen - gör den lilla världen meningsfull med sitt engagemang. Småskaligheten behöver försvaras så att lokalkulturen inte drunknar i hyperkapitalism.

Det finns ingen konflikt mellan lokal och statlig politik. Lokala frågor bör avgöras lokalt och globala bör avgöras globalt. Vi kan vara medborgare på flera olika nivåer, både i EU, Sverige och kommunen utan att hamna i konflikt med oss själva. Detta är inga eviga sanningar men väl min subjektiva uppfattning.

Men vad gör vi om redan försöket att driva lokal politik måste få en spridning? Den “gode demoexaren” kan säkert vara moderat, sosse eller x-partist i riksdags- och landstingsval, men om vi får broder-/systerpartier i alla kommuner har vi då inte gått över gränsen till rikspolitiken? Om ambitionen är “att lokalkulturen inte drunknar i hyperkapitalism” (eller statssocialism) får vi inse att oerhört starka och rika krafter vill se oss försvinna. Redan att kämpa för småskalighet får nog de Gröna att se oss som allierade. Var i en partiskiljande fråga kan vi hamna om en starkt fokuserad mediadebatt satts igång av vänster- eller högerkrafter? Ett annat dilemma är exemplet med stoppad busstrafik på leder med “fartbulor” som Täby råkat ut för. En majoritet av medborgare röstar troligen FÖR fortsatt trafik, men vad göra om fackets skyddsombud stoppar förarnas arbete? Detta är frågor som borde kunna besvaras av demoex. Makten över människorna är dessutom makten över media, vilket egentligen borde innebära att lokaldemokratin skulle ha en oerhört mycket större roll i press, internet och etermedia än vi ser idag!

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.