Demoex

En ny situation i politiken

Nya kommunfullmäktige har under ett par dagar fått utbildning och aktuell information på Mattiasgården och i Åbybergskyrkan. Deltagarna bjöds på ett späckat och intressant program.

Läget är gynnsamt. Om vi spelar korten väl kommer Vallentuna bli en vinnande kommun. Framför oss har vi ett antal stora och viktiga beslut att fatta, och nya politiska ledningen tycks vara inställd på att spela med öppna kort mot allmänheten. Här kan Demoex möjligen fylla en funktion.

Ett f.d. kommunalråd definierade vallentunamodellen som “att invänta andras försök och lära av deras erfarenheter innan vi själva gör något.” Jag tror det kan vara dags att se över denna modell.

Visserligen är det dumt att ta onödiga risker, men å andra sidan halkar vi ohjälpligt efter i utvecklingen med denna strategi. Nej, det är dags för Vallentuna att börja gå i främsta ledet, till exempel när det gäller demokratiutveckling.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.