Demoex

Vad har (s) emot direktdemokrati?

“För oss har den fria debatten trätt i den spikade tesens ställe” skrev Olof Palme i boken Politik är att vilja (1968). Han syftade på den moderna människans lott och menade att vårt öde är att ständigt ifrågasätta våra egna och andras ståndpunkter, tänka självständigt och försöka fördjupa vår kunskap.

Det är lätt att instämma i Palmes ord. Demoex är ett försök att lyfta upp den fria debatten i offentlighetens ljus. Desto mer beklämmande är att Vallentunas ledande socialdemokrat Hans Strandin vägrar att samarbeta med Demoex trots att det skulle gynna hans parti. - Socialdemokraterna är emot direktdemokrati och vi kommer aldrig att ändra oss på den punkten. Debatten sköter vi inom partiet, säger Strandin.

Filosofen Hannah Arendt framhöll i sin bok The Human Condition (1958) vikten av offentlig politisk debatt. Genom den uppstår en gemensam värld - ett symboliskt rum där vårt handlande och språk har betydelse, menade hon. I det offentliga rummet finns det utrymme för politisk dygd och förträfflighet. Där kan medborgarna vinna ett rykte, en ära som är sin egen belöning. Den gemensamma värld som uppstod i detta offentliga rum har emellertid gått förlorad, enligt Arendts analys. Det offentliga rummet har brutit samman och politiken har ersatts av maktutövning och manipulation.

När Demoex startade hoppades vi mycket på politisk samverkan över gränserna. Direktdemokrati fungerar troligen bäst under lokala förhållanden, därför bjöd vi in alla lokala partier att medverka. Idag har vi deltagare från alla partier utom vänstern och socialdemokraterna.

Miljöpartiets Peter Eriksson uppfattar att politikerna själva bromsar utvecklingen mot mer direktdemokrati. - Vi krampar kring våra maktpositioner och vågar inte riktigt släppa på kontrollen. Men det innebär också att vi inte vågar släppa fram en utveckling där demokrati och medborgare växer, sa Eriksson när han sommarpratade i radion förra året.

Känner du igen dig i beskrivningen, Strandin?

Hans Strandins (s) svar i Vallentunasteget:

Jag har sagt att jag inte tror på direktdemokrati och att vi tar ställning till fullmäktigefrågorna i vår partigrupp. Det är inte detsamma som att jag skulle vara emot direktdemokrati om jag trodde att det kunde fungera eller att vi sköter debatten internt. Du fick löfte att citera mig men då ska det vara rätt.

Demoex har bevisat med önskvärd tydlighet att direktdemokrati inte har en chans att fungera. Efter fyra år i fullmäktige har Demoex c:a 10-15 (undantagsvis upp till 31) personer av 17.000 väljare som röstar i deras direktdemokrati. Som exempel röstade 12 personer på årets viktigaste dokument, kommunplanen för 2007-2009.

Jag kan glädja dig med att vi var minst tre gånger så många som röstade om kommunplanen på vårt medlemsmöte. Men viktigare är att vi ständigt diskuterar med väljare inte minst i valrörelsen om vår politik. De som röstade på oss visste vad de röstade på och kunde välja.

Du tar mun full med citat från Olof Palme som handlar om ett helt annat perspektiv än huruvida man röstar på Internet eller på möten, och från Hannah Arendt vars strävan det är lätt att instämma i, nämligen att via offentlig politisk debatt göra politiken till var mans egendom och skapa en gemensam värld. I nästa andetag påstår hon dock redan 1958 att denna värld redan har funnits och att den har förstörts av manipulerande politiker.

Att göra denna skakiga analys till en bokstavlig beskrivning av läget i Sverige är att sänka sig till Ny Demokratis nivå.

Tror man sedan att Internetomröstningar är lösningen på vad som beskrivs i dessa inlägg är det inget annat än en intellektuell härdsmälta. Det viktigaste för en socialdemokratisk politiker är att diskutera med väljare både för att lyssna och dela med sig av argument. Vår uppgift är inte bara att omvandla en befintlig opinion hos några få till beslut utan också att diskutera med väljare om de politiska frågorna och att bilda opinion för att bygga ett bättre samhälle. Med andra ord att ta debtten offentligt med väljarna.

Inte minst viktigt är det att i denna digitaliserade värld upprätthålla den personliga kontakten människor emellan. Minst lika viktigt som att tyda ord är att uppleva den man pratar med. Jag medverkade i fyra publika debatter i valrörelsen förutom att jag fanns vid valstugan det mesta av tiden, stundom till 24.00 på nätterna och pratade med alla möjliga människor om politik och lyssnade på alla möjliga synpunkter. Var var Per Norbäck då? Var fanns Demoex i diskussionen om att satsa på barnen i skolan och förskolan i stället för att sänka skatten, om att satsa på bättre kvalité i äldrevården i stället för att sänka skatten, om att bygga hyreslägenheter så att alla kan bo i stället för bara rika? Det enda jag såg var att Demoex vid några tillfällen underhöll med clowner när vi diskuterade vad väljarna hade att välja på.

Känns det inte litet futtigt att driva hela det politiska engagemanget bara kring en diskussion om en omröstningsmetod. Blir ni aldrig sugna på att ta tag i frågorna om Vallentunas utveckling och kasta er in i den offentliga debatten med väljarna.

Du som instämmer i Palmes ord. När ska du börja ifrågasätta dina egna ståndpunkter och försöka fördjupa kunskapen om politik, politiker och hur demokratin i ett land ska kunna utvecklas. När ska du förstå att en diskussion om utvecklad demokrati är vida mycket större än frågan om en omröstningsmetod?

Redigera

Jag uppskattar dig Hans Strandin för att du svarade till slut, via en insändare i Steget.

Demokrati handlar om att låta folk vara med och bestämma, inte att tala om för dem vad de ska tycka. Demoex vill att fler ska kunna vara med och bestämma, därför arrangerar vi omröstningar på internet. Utan omröstningar ingen demokrati – så är det. Däremot krävs det mycket mer för att demokratin ska fungera bra. Offentlig debatt, till exempel.

Du raljerar över att Demoex bara engagerar oss i demokratifrågor och undrar om vi aldrig blir sugna på att kasta oss in i den offentliga debatten. Vilken debatt!? Förutom insändare finns det ingen offentlig lokalpolitisk debatt. Drömmen med Demoex är att skapa en debatt om sakfrågor på internet. Därför har vi bett dig och andra politiker från olika partier att medverka, men du har envist vägrat.

Jag har stor respekt för socialdemokratin. Jag citerade Olof Palme för att jag gillar hans förnuftstro och tron på demokratisk samverkan. Enligt Palme delas denna tro av radikala partier, främst socialdemokraterna. Tyvärr har ditt parti blivit alltmer konservativt med åren.

Du undrar varför jag var osynlig i valrörelsen? Jag håller inte med, men för övrigt har jag ett heltidsarbete och en familj med tre små barn att ta hand om. Du berömmer dig med att ha varit mer politiskt aktiv. Tacka för det när du har ett politiskt arvode på 250.000 kronor om året och dessutom är förtidspensionär.

Strandin, du kritiserar Demoex för att vi har haft för få beslutsfattare under förra mandatperioden, bara en tredjedel så många som ni (s). Nåja, ni hade fjorton mandat, Demoex hade bara ett. Jag bollar därför tillbaka kritiken. Hoppas att du ursäktar mig nu Hasse, men jag tycker att du bromsar demokratiutvecklingen med din ledarstil. Göran Persson valde att avgå efter valnederlaget. Han hade suttit i tio år, du har suttit i 16 år.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.