Demoex

Intressant läsning

Jag vill gärna rekommendera Seppo Salmivuoris essä Den smarta massan (DN 13/9) Där står att en heterogen grupp av individer är kollektivt både klokare och fattar bättre beslut än de intelligentaste och mest kompetenta enskilda medlemmarna i gruppen.

Till skillnad från andra partier vill Demoex gärna att beslutsfattarna ska vara en heterogen grupp. Det tyder på att vår demokratimodell borde kunna ge kloka beslut - om det som står i essän är sant, vill säga.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.