Demoex

Teknisk valsamverkan

Fem mandat krävs för att ta sig till nämnderna av egen kraft, men vi har fått frågan om Demoex är intresserade av teknisk valsamverkan? Små partier som tillsammans får fem mandat kan samverka och dela på nämndplatserna sinsemellan.

Om Demoex ska utvecklas vidare är nästa steg nämndarbete med omröstningar på internet. Antag att vi t ex vore med i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Eleverna på Vallentuna gymnasium skulle då plötsligt ha rösträtt i sin egen skolnämnd. Då kan vi börja snacka elevinflytande! Teknisk valsamverkan kan innebära att det räcker med att ta två eller tre mandat för att demokratiexperimentet ska ta detta stora steg framåt.

Varje röst är värdefull! Demoex måste naturligtvis rösta om teknisk valsamverkan innan det kan bli aktuellt, men bara att möjligheten finns gör att Vallentunas kommunalval på söndag känns extra spännande!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.