Demoex

Vad har vi gjort?

Demoex har varit med i Vallentuna kommunfullmäktige sedan förra valet. Vi har arrangerat 204 omröstningar med över 800 debattinlägg. Genom Demoex har 16 motioner lämnats in och av dem har 4 antagits. Vi har 134 röstberättigade användare, vilket nog är rekord för ett lokalt parti med bara ett mandat.

Ändå måste vi medge att vi har misslyckats. Graden av demokrati har endast ökat med 7 procent, enligt vår mätmetod. Den största besvikelsen är att de andra partiernas debattörer inte har deltagit i experimentet, men det finns också andra problem. Ett är att många i Vallentuna inte vet att Demoex finns.

Vi behöver öka inflytandet successivt om direktdemokratin ska få ett genombrott på lång sikt, och det finns faktiskt hopp. En väljarundersökning som gjordes i april i år säger att vi kan få omkring 6 procent av rösterna, vilket skulle ge ytterligare minst ett mandat.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.