Demoex

Opinionsundersökning i Vallentuna 2006-04-07

En stickprovsundersökning gjordes av klass Sp1c på Vallentuna gymnasium fredagen den 7 april. Personer som befann sig i Vallentuna centrum mellan 10.30-12.30 fick frågan:

Om det vore val idag, vilket parti skulle du då rösta på i kommunalvalet? Totalt 210 personer svarade på frågan. För att kunna avgöra validiteten frågade klassen också: Vilket parti röstade du på i kommunalvalet 2002? Totalt 195 personer svarade på denna fråga.

De tillfrågade kontrollerades även med variablerna kön, ålder och postnummer. Kontrollen gjordes för att kunna upptäcka en eventuell snedfördelning, vilket också skedde. I stickprovet var äldre kvinnor boende i tätorten vara överrepresenterade. Trots snedfördelningen och andra faktorer som påverkar tillförlitligheten finns det ett par slutsatser att dra.

Fem månader före valet ser den borgerliga koalitionen ut att behålla sin majoritet. Vänsterpartiet verkar återta sina forna väljare från socialdemokraterna och komma tillbaka till fullmäktige, samtidigt som Demoex går framåt. Demoex hade mer än fördubblat sitt stöd bland de tillfrågade sedan valet 2002, från 2 till 6,2 procent.

Med tanke på att hela 20 procent av väljarkåren byter parti sista månaden innan valet så kan stora förändringar komma att inträffa.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.