Demoex

Översvämning av information

Kommunfullmäktiges möten är ofta korta. Ibland blir fullmäktige inställt pga för få ärenden. Men lagom till budgetmötet blir det alltid översvämning i informationsflödet. De viktigaste besluten sparas till ett enda tillfälle, det sista mötet för säsongen.

Med informationsöversvämning undviker kommunens ledande politiker onödig kritik, samtidigt som de uppfyller lagens krav på öppenhet. Dammluckorna till informationsfloden öppnas på vid gavel just innan midsommar när ingen orkar läsa. I år ligger budgetmötet den 19:e juni, och 23 ärenden ska debatteras och beslutas. Kallelsen med alla bilagor är på drygt 200 dubbelsidor.

Som om inte det vore tillräckligt är mötestiden utmätt. Tre timmar efter att mötet påbörjas ska deltagarna äta middag tillsammans. Det är parodi på demokrati, men det blir säkert en trevlig kväll i Vallentunas politiska vänkrets.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.