Demoex

Det blåser åt rätt håll

En lokal opinionsundersökning visar att Demoex skulle få omkring 6 procent av rösterna i kommunalvalet om det vore val i april 2006. I valet 2002 fick Demoex bara 1,7 procent, så det är en kraftig ökning.

Det blåser åt rätt håll, men vinden kunde vara starkare. Demoex skulle behöva drygt 12 procent av rösterna i september för att ta plats i alla nämnder och öppna upp kommunens beslutsprocesser för allmänheten.

Det verkar inte sannolikt, men heller inte omöjligt att nå dit. Om de väljare som har förstått poängen med Demoex bara kan värva en röst till var, så når vi målet i år. Det vore så roligt att se hur ökad demokrati och öppenhet påverkar samhället.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.