Demoex

Doktrinen om lika värde

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna liksom i den amerikanska självständighetsförklaringen finns doktrinen om alla människors lika värde, som är helt central för humanismen. Frågan är vad den grundar sig på?

Enda rimliga tolkningen jag kan se är att doktrinen vilar på demokratisk grund. Hur ska den annars förstås?

En idé är att doktrinen har religiöst ursprung. Det stämmer dock inte med att Bibeln och andra urkunder relativt konsekvent favoriserar de troende framför de andra.

Ett annat förslag är att vi alla har lika värde för oss själva. Men hur ska vi då förklara så vitt skilda fenomen som självdestruktivitet och storhetsvansinne? De pekar på att människor har högst olika värde för sig själva.

Har vi månne lika värde för våra medmänniskor? Det verkar också konstigt. Nog har väl våra närstående högre värde för oss än obekanta? Med tanke på att vissa personer saknar anhöriga medan andra har jättefamiljer, så kan värdet knappast vara detsamma för omgivningen.

Vi kanske har lika värde för samhället? Nej, det är bara att följa nyhetsrapporteringen och se hur olika människoliv värderas, så inser man att det inte stämmer.

Det verkar som att doktrinen om alla människors lika värde vilar tungt på demokratins axlar. I den demokratiska omröstningen räknas nämligen varje röst lika. Synd att det ska vara val så sällan.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.