Demoex

Regeringsformens första paragraf

All offentlig makt i Sverige utgår från folket - så storslagen och vacker är regeringsformens första paragraf! Tänk om den stämde med verkligheten också. Tyvärr är det bara sant var 1461:a dag. De 1460 dagarna mellan valen har folket i regel ingenting att säga till om.

Karl Popper skriver: “Frågan är hur det politiska systemet bör vara organiserat för att hindra makthavarna från att göra alltför stor skada?” Jag vet inte, men vår nuvarande representativa demokrati känns inte som det slutliga svaret på frågan.

Demokrati är viktigt för oss västerlänningar, så viktigt att vi går in med våld för att införa demokrati i Irak och Afganistan. Vore det inte bättre att öka graden av demokrati på hemmaplan? Om vi kan påvisa att mer demokrati ger högre välstånd och livskvalitet, så kommer vi sannolikt att få alldeles frivilliga efterföljare över hela världen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.