Demoex

  • Du kan använda Markdown syntax för att formatera texten.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><p><br><img><h1><h2><h3><h4><div>
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

Mer information om formateringsmöjligheter

Inställningar för webbadressalias
Ange eventuellt en alternativ webbadress som denna nod kan nås med. Skriv exempelvis "om" om du skapar en sida om webbplatsen. Använd en relativ sökväg och lägg inte till ett snedstreck i slutet, eftersom aliaset då inte fungerar.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.