Demoex

Dagordning

Då var det dags för Utbildningsnämndens första möte efter sommaruppehållet. Denna gång är det en visionsdag inplanerad innan mötet. Schemat för dagen ser ut som nedan.

12.00 Lunch på Vallentuna gymnasium
13.00 Visionsmöte inledning och presentation
14.00 Diskussion i grupper
16.00 Gemensam diskussion
17.00 Middag (sallad i mötesrum)
18.00 Gruppmöten
18.30 Utbildningsnämnd

Dagordningen för mötet är följande

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Informationsärende - förslag till ny fövaltsningsorganisation
 4. Utbildningsnämndens månadsuppföljning juni 2011
 5. Utbildningsnämndens sammanträadesplan 2012
 6. Enledigande och val av nytt personuppgiftsombud
 7. Remissvar - Detaljplan för Haga 3
 8. Remissvar - Detaltjplan för Åby ängar, etapp 1
 9. Remissvar - Detaljplan för Fornminnesvägen (trygghetsboende) 10 Anmälningslista

  Kallelsen (omfattar ej visionsdagen) för mötet hittar ni här http://www.vallentuna.se/dok/kallelser/2011…

När det gäller punkterna 7 & 8: Finns planer framme för att ta emot barnen från flera hundra bostäder i skolan?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.