Demoex

Våld och tvång

“Demokrati handlar inte om att vara först med att få ihop 51 procents majoritet för ditt eller datt. För att förstå demokratins väsen måste man vara medveten om att för varje majoritetsbeslut som fattas, så finns det en minoritet som får sina valmöjligheter kringskurna. För att vara en god demokrat bör man inse att man inte måste fatta tvingande beslut om all slags mänsklig verksamhet, bara för att man kan. Vill vi ha folkvälde värt namnet, då bör till att börja med folk få bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv och livsval.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/201…


This site is history. Direktdemokraterna is the future.