Demoex

I huvudet på en hackare

När man förordar storskalig e-omröstningar bör man ha detta i åtanke.

http://www.idg.se/2.1085/1.393331/i-huvudet…

“Adam är en hackare. Han försörjer sig på att bryta sig in i datorsystemen hos svenska företag och stjäla hemliga uppgifter mot betalning. Mot löfte om anonymitet har han gått med på att berätta sin historia för oss. Dessutom har han visat upp en serie dokument – långa listor med hemlig information som egentligen borde ligga i tryggt förvar hos några av Sveriges mest välkända företag. Adam ler nöjt och drar ett halsbloss.

– Bara en bråkdel av allt som sker kommer upp till ytan.

Hur vet vi att denne ADAM är verklighet, och inte bara är ute efter kändisskap, för sin ide. Som erfaren användare av internet och läsning av s.k. information på internet finns det mycket som inte är helt sant i det som publiceras.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.