Demoex

”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”

“Ny omskakande studie: Mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare.”

http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-v…

Jag uppfattar dem som Demoex ideologiska motståndare - okunniga och auktoritetsbundna. Vår uppgift är att se till att demokratin fungerar så bra att denna grupp aldrig närmar sig femtio procent av väljarna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.