Demoex

Failed states index

Jag blev varse om denna lista för ett tag sen

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countr…

Kanske finner även någon annan intresse i den.

Anmärkningsvärt att en majoritet av Sustainable har ett kors på sina flaggor. Obs att även Australien och Nya Zeeland har stjärnbilden “Södra Korset” på sina.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.