Demoex

Motion beträffande nya trafikplatsens planerade sociodukt.

Låt den utformas som skulpturpark. Inledningsvis en grundplåt med förslagsvis fem skulpturer valda genom en tävling, där kommunen betalar en viss summa till var och en av de fem vinnarna.

Temat skulle kunna vara “1013 - 2013 Estrids tusenåra resa”. Hon lär ju ha kunnat vara född 1013!

Sedan en skulptur per tidsperiod (varje år eller mer sällan).

Den blir också en mycket lämplig pendang till kulturhuset.

Aktivt stöd till kulturen behövs och det stora och varierade kulturutbudet, som nämns på kommunens hemsida, får en storartad komplettering i en skulpturpark.

För

Redigera
(1 betyg)

Detta tycker jag låter som en mycket trevligt förslag. Och dessutom blir det en sevärdhet för turister vilket på sikt kan ge viss ekonomisk vinning.

Dock undrar jag om det finns någon befintlig plan för området. Någon som kan peka mig till rätt ställe för den informationen?

I Översiktsplan 2010 - 2030 sid 43 sägs “Vid Vallentuna kyrka har förordnandet (om särskilda tillstånd av länsstyrelsen för t.ex. nybyggnad) upphävts och ska ersättas med en planbestämmelse.”

Redigera
(1 betyg)

Den första skulpturen jag skulle vilja se där är en runsten, om det finns någon sådan som inte har en placering. Dels är Vallentuna runstensrikt och dels finns den redan och kostar inget mer än transporten. Estrid skulle också känna sej hemma med den. B.Ntandou

En sten upptäcktes av australiensaren Desmond Ward på en nyanlagd parkeringsplats vid kyrkan.

Det föreslogs att den kunde kommit från schaktningar vid Markim, men ingen kan säkert veta.

Emot

Redigera
Inga betyg ännu

Avslag i KF 2012-12-17. Svag eller närmast obefintlig motivering till beslutet.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.