Demoex

Upprustning Kvarnbadet

Förslag till beslut: Ett traditionellt anbuds- och upphandlingsförfarande ska användas vid inköp av omklädnadsmoduler till Kvarnbadet. Temagruppen AB ges via fritidsförvaltningen uppdraget att upprätta alla projekteringshandlingar och beskrivningar för ett inköp av omklädnadsmoduler. Ett traditionellt anbuds- och upphandlingsförfarande används vid inköp av modulerna.

I bifogade filer finns dels hela Tjänsteskrivelsen, dels en preliminär budget för upprustningen.

Röstar Demoex i enlighet med detta förslag?

Nej
67% (2 röster)
Ja
33% (1 röst)
Antal röstande: 3

Emot

Redigera
(1 betyg)

Här finns det risk att vi fattar ett förhastat beslut!

Om vi köper in omklädningsmoduler för drygt 6 miljoner så kommer dessa provisoriska omklädningsrum att användas i många år framöver. Modulbyggnader finns redan vid idrottsplatsen (hotellet), Ormstaskolan och Lovisedalsskolan. De innebär en kortsiktig lösning och är inte särskilt vackra att se på.

Kvarnbadet ligger i anknytning till centrala Vallentunas vackraste område - stråket vid kyrkviken. Demoex har i en motion föreslagit att kommunen tar ett helhetsgrepp och skapar en naturskön, permanent anläggning som kan nyttjas året om - en pärla i Vallentunas friluftsliv.

Det skulle kunna innebära att silhuetten till nedbrunna Väsby Kvarn kan återuppbyggas och integreras med badets byggnad. Då duger inga moduler! Om omklädningsrum med tak är nödvändiga under den kommande badsäsongen, så kan barackerna hyras till en bråkdel av priset.

Tänk långsiktigt! Säg nej till detta förslag och äska istället mer pengar!

BilagaStorlek
Preliminär budget modulbyggnation Kvarnbadet 212 m2_2011-02-03 rev.pdf10.65 kB
Upprustning Kvarnbadet, tjänsteskrivelse 2011-02-09.pdf70.96 kB

This site is history. Direktdemokraterna is the future.