Demoex

Makt år folket

Några tycker att politiken och marknaden kompletterar varandra. När det gäller naturveteskapliga frågor finns det naturlagar att tillgå för att bevisa det man påstår. Man skulle önska att det fanns naturlagar även för samhällsfrågor. Det bästa vi har nu att tillgå, är vårt sunda förnuft och vårt samvete.

Visserligen politik och marknadsekonomi samexisterar idag och kompletterar varandra men samtidigt är vi alla överens att mycket är fel med vårt samhälle och frågan är om detta har att göra med denna samexistens.

Det är vår plikt som medborgare att analysera tillståndet för att hitta och att åtgärda felen och att rädda och förbättra världen. Det gäller att inte vara egoistiska och kortsiktiga och att våga ”se sanningen i ögonen”!

Marknadsekonomin ger upphov till strider och tvingar oss till en dyr och farlig beredskap för blodigt krig. Det går inte att neka att de evigt återkommande ekonomiska kriserna, har sin grund i aktörernas ekonomiska intressen. Den fredliga konkurrensen om makten och om födan urartar till blodigt krig.

Den internationella tendensen i världen idag är att begränsa (kontrollera) marknadsekonomins frihet med politiska regler och med alla medel. Den senaste tidens privatiseringar i Sverige kan ses som ett tillfälligt backslag.

Det som imponerar stort, förvånar och oroar mycket, är det som pågår i Kina. En kommunistisk diktatur tillåter och kontrollerar en marknadsekonomi men det är knappt någon av oss utanför som tror att detta är ett sunt och långlivat samhällstillstånd samt något alternativ för världen att ta över.

Frågan huruvida marknadsekonomin och politiken kompletterar varandra, när det gället världen, är en mycket öppen fråga!

Denna fråga stämmer bara skenbart på nationellt nivå och i visa länder. Allt tyder på att kraven för rättvisa och jämlikhet på alla nivåer, kommer att bara växa och med tiden kommer direkt demokratisk nomokrati att ta överhand.

alt-text Fred Blomson, (dd nomokrati-aktivist efterfrågande sunt förnuft och gott samvete).

fred.blomson@hotmail.com, Är tacksam för kommentarer och tips! WEBBSIDOR RELEVANTA TILL DIREKT DEMOKRATISK NOMOKRATI http://nomokrati.wordpress.com, på svenska, Freds blogg http://elaws.wordpress.com, på engelska Freds blogg http://demoex.net, direktdemokratiskt experiment i Vallentuna, Sweden http://democracy.mkolar.org, a meeting place for DD supporters http://world-wide-democracy.net, WDDM, Worldwide Direct D. Movement http://iri-europe.org, Guidebook to Direct Democracy http://aktivdemokrati.se, blivande riksdagsparti http://cogito.nu/omcogito, Den gröna tankesmedjan

BilagaStorlek
STARVING-11.jpg49.94 kB

This site is history. Direktdemokraterna is the future.