Demoex

Yrke dd-nomokrat

Det finns en rad heroiska unga personer idag som offrar sina liv för att införa DD i samhället. Idag spekulerar DD-nomokraterna att bli politiker och med entusiasm från SD-framgångar vill starta politiska partier och ett yrke som vanlig politiker med alla förmåner detta innebär.

Alternativet är att satsa först på en bredd och stark DD-rörelse med många medlemmar från alla partier och huvudmålet är att avskaffa det icke demokratiska partisystemet och alla makthavande, dikterande och styrande politiker.

Djur men inte medlemmarna behöver ledare. DD-rörelsen behöver tjänstemän, organisatörer och administratörer och garanterar en livstids anställning med bra inkomst för dessa.

Sveriges DD-nomokrater förena er i en enda stark DD-rörelse! DD-rörelsen följer några principer, eliminerar brister och tillfredställer så många önskemål som möjligt.

  1. DD-rörelsen har sin egen transparent ekonomi och därmed oavhängighet. Med interna avtal alla eventuella till tjänstemän offentliga bidrag, arvoden och liknande går till DD-rörelsen. DD-rörelsens tjänstemän är DD-rörelsens ”livegna”.

  2. DD-rörelsens politiska ideologi och mål är att med gott exempel förmå alla partier att införa DD. Målet för längre i tiden är att införa DD-nomokrati på alla nivåer i samhället. DD-rörelsen politiskt program och stora bragd är att ena alla medborgare runt rättvisa grundlagar och övriga följlagar.

  3. DD-rörelsen har fokus på lagar för att eliminera behovet av partier. Om t.ex. vi vill ha en folkomröstning om en lag föra att avskaffa monarkin, kommer alla partiets medlemmar att rösta olika, oberoende på vilken gemensam politik partiledningen har bestämt sig för.

Med fokus på sakfrågor och med omröstningar om lagar kan med tiden partiernas (partiledningarnas) existensberättigande förpassas till historien. Vi har alla gemensamma grundintressen. Rättvisa lagar är unika och det brukar finnas bara en bra lösning för varje problem. Polarisering splittrar medborgarna. En samhällsorganisation i politiska partier är mera till skada eller till nytta.

  1. DD-rörelsen har en pågående diskussion om DD-rörelsens och om samhällets planering. Vi vill rädda och bättra DD-rörelsen och samhället, därför planerar vi och har en vision av vad vi vill uppnå och hur vi vill agera.

  2. De medlemmar som kan och vill är registrerade med bild och presentation samt har egen blogg och egen e-mail inom DD-rörelsens webbsida.

  3. DD-rörelsens och tjänstemännens verksamhet är absolut transparent för alla betalande medlemmar.

Hej Fred, Jag vill uppmana dig att läsa debattskolan. Om du dessutom håller isär sakfrågorna och lägger fram en fråga i taget så blir det lättare att diskutera det du skriver om.

Det du kallar DD-rörelsen har delvis en annan målsättning än Demoex. Vi vill inte avskaffa den representativa demokratin utan komplettera den med digital direktdemokrati.

Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.