Demoex

Självkritik av demoex.net och direktdemokratisk nomokati

Demoex.net existensberättigande och stora nytta är en ideologisk och därmed filosofisk fråga. Filosofiska idéer är inga tomma ord, trots en individualistisk och materialistisk tidsanda. Gamle Marx har sagt: ”Proletarier aller Länder vereinigt euch!” Vi alla på jorden är ”illa tvungna” att samarbeta. Katastroffaror typ pandemier, miljöproblem och ekonomiska kriser på löpande band, tvingar oss hela tiden till bindande internationella överenskommelser och därmed globala lagar. Tyvärr är inte alla väll medvetna än att vi redan är på lång väg att förena oss och att världen har blivit liten som en kommun. Modellen startade i kommunen Aten. Den tidens demoex.net hette direktdemokratisk nomokrati (kvinnor och slavar fick inte delta för att det var ”omöjligt” på den tiden). Med modern IT kan idag ”alla” delta! Medborgarna stiftade själva lagarna som styrde samhället. Demoex.net styrka är att filosofiskt inte finns något bättre alternativ att styra samhället, även om demoex.net skulle gå under! Sanningen är att dom idag toppstyrda partierna, kommer ”att tvingas” att införa direktdemokrati internt till att börja med. Representativ demokrati är en form av ”advokrati” och vald diktatur. Det finns många viktiga frågor som många medborgare kan och vill vara med och debattera och rösta. Ha tålamod kamrater! Tiden arbetar för oss för att vi har rätt modell! Sidan har brister och kan bli mycket bättre på många olika sätt för att vara attraktiv, intressant och rolig. fred.blomson@hotmail.com


This site is history. Direktdemokraterna is the future.