Demoex

Varje medborgares ansvar

Den långa svansen är en statistisk kurva som beskriver hur arbetsfördelningen ser ut i t.ex. ideella nätverk. Den börjar högt och faller snabbt kontinuerligt till en lång svans. Ett antal aktivister t.ex. ca 10%, står för hälften av alla aktiviteter. Sedan finns de andra som sällan är aktiva med speciella insatser. Det finns de som tycker att demokrati ställer inga krav och att vi kan låta de folkvalda att sköta uppdraget mot betalning. Man menar att den dagen digital demokrati slår igenom på alvar på alla nivåer, så kommer vi att tvingas prioritera och att välja att engagera oss i frågor som vi bryr oss om. Detta resonemang kan man vara lite tveksam till. När vi är t.ex. sjuka uppsöker vi en specialist läkare för att få hjälp, men denna möjlighet tar inte ifrån oss ansvaret att kunna själva så mycket som möjligt om hälsa och sund livsföring. Att anförtro politiker, lagspecialister och andra specialister att sköta uppdraget mot betalning, fråntar inte oss det enorma ansvaret att kontrollera själva den till botten liggande grundlagstiftningen (konstitutionen). T.ex. Enligt deklarationen om de mänskliga rättigheterna, är vi fria och lika i värde och rättigheter. Tyvärr dessa ord är idag diplomatiska floskler. Det är vårt ansvar att realisera denna dröm med äkta globala elektroniska grundlagar. Det är självklart att vi måste prioritera och det är självklart att betalda specialister skall stå för all service i samhället, men direktdemokratisk nomokrati ställer ett enormt ansvar att med våra rättvisa grundlagar, med vårt sund förnuft och med vårt goda samvete, kontrollera själva samhället. I så fall kommer kurvan att vara rak. Alla kommer att känna lika stort behov och plikt att vara med för att det gäller lika bra liv, död, hälsa, utbildning, arbete och välfärd för alla. På samma sätt som alla idag sprintar och jagar, lika ivrigt, i en rak kurva, ”heta” pengar, kommer alla att vara intresserade för rättvisa lagar för att alla kommer att förstå att för framtiden lagar är den riktiga hårda valutan. fred.blomson@hotmail.com


This site is history. Direktdemokraterna is the future.