Demoex

Förslag på arbetsmodell

Har du erfarenhet av arbete i en nämnd? Kom med gärna med förslag på hur Demoex kan arbeta.

Nu har jag varit på mitt första nämndmöte som ersättare i valberedningsnämnden. Dagordningen - som inte hade skickats ut med kallelsen - bestod av en lista över vilka partier som skulle få vilka poster. Listan hade tillkommit efter informella förhandlingar mellan koalitionens och oppositionens ledare. Mötet gick ut på att korrekturläsa dokumentet och göra smärre justeringar.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.