Demoex

Skapa ett formulär för medborgarrapport


Gör ett enkelt kontaktformulär på kommunens hemsida där medborgarna kan rapportera saker som bör åtgärdas. Det kan handla om trasig vägbelysning, klotter, utebliven snöröjning, lekplatser etc.

På så vis utnyttjar kommunen invånarnas vilja att hjälpa till med att upprätthålla en hög standard. Utforma gärna formuläret så att listan är synlig och ärendena bockas av när de är åtgärdade. Om medborgarna kan se att deras information leder till konkreta åtgärder, så bidrar det sannolikt till en växande medborgaranda och känsla av gemenskap inom kommunen.

För

Redigera
(3 betyg)

Mycket bra!!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.