Demoex

Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten

Kommunfullmäktige i Vallentuna teater har en hierarkisk scenografi. Presidiets ledamöter sitter på upphöjda platser. Stolsryggarna har olika höjd, ju närmare ordförande desto högre. Ordförandes stolsrygg, som är krönt med kommunvapnet, är högst och liknar mest en medeltida tron. Övriga sitter vända mot presidiet som eleverna mot katedern i en gammaldags skolsal.

På fullmäktige används två talarstolar som placeras långt åt höger respektive vänster. Högra talarstolen används av de borgerliga politikerna medan den vänstra används av oppositionen. I arbetsordningen står det att “ledamöter i kommunfullmäktige placeras i salen vanligtvis i den ordning de har valts.” I teatern sitter de folkvalda i partigrupper, moderaterna längst till höger och en ensam vänsterpartist längst till vänster.

Vi påverkas mycket av den omgivande miljön och hur vi är placerade. Kommunfullmäktiges hierarkiska inramning förmedlar känslan av monarki snarare än av demokrati. Ledamöternas placering i salen förstärker polariseringen på ett sätt som är ovärdigt kommunens folkvalda församling.

Ändra inramningen för kommunfullmäktiges sammanträden när mötena flyttas till nya biblioteket. Sätt ledamöterna i en halvcirkel så att alla ser varandras ansikten, låt presidiet sitta på samma nivå som övriga och låt tronen stanna kvar på teatern där den hör hemma.

För

Redigera
Inga betyg ännu

Ett riktigt bra förslag!

<

p> Placeringen betyder en hel del, och om det kan vitalisera det politiska arbetet, är det nya arrangemanget väl värt att pröva. Den svindlande tanken att varje Allians- resp SAP-ledamot skulle motionera självständigt i tillnårmelsevis samma utsträckning som demoex enda ledamot uppnås väl inte. Sammanhållningen (eller -fösningen) till röstningsflockar består nog ändå.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.