Demoex

Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda

Syskon till nyfödda - då en förälder är föräldraledig - har inte rätt till mer än 15 timmar förskoletid per vecka i Vallentuna.

Ska det andra barnet inte ha lika stor rätt till att få tid av sina föräldrar, så som det första barnet fick? Ska ett äldre syskon, som trivs på förskolan, straffas när syskonet föds och inte få vara med kompisarna på förskolan mer än kanske halva tiden jämfört med tidigare?

I Stockholms kommun erbjuder man 30 timmar i veckan till föräldralediga, något som jag vet att en del innerstadsbor ser som en avgörande anledning till att stanna kvar i stan.

Förslaget kommer från Frågepanelen på kommunens hemsida

För

Redigera
(1 betyg)

Som förälder ser jag inte förskolan som en förvaringsplats för mina barn utan som en pedagogisk arbetsplats för mina barn. De 15 timmarna fördelas till 3 timmar per dag vilket sönderhackar den pedagogiska verksamhet som barnet skall kunna få ta del av. Dessutom är det viktigt för barn att få trygghet i sin närvaro och att inte få vara med sina kompisar eller skapa en tillhörighet till en grupp är att systematiskt utsätta barnet för utanförskap. Jag skulle vilja se att en förändring till minst 30timmar, såsom många andra kommuner erbjuder, inte är mer än rätt. Självfallet bör vi öka stödet för den öppna förskolan men det är inte ett argument som borde föras som alternativ till utökade förskoletimmar.

Att argumentera att föräldern är ledig och kan ta sitt äldre barn på den öppna förskolan håller inte. Den/de hemmavarande föräldrarna skall inte “bestraffas” för att de fått ett nytt barn som de inte får ägna lika mycket tid till som de fick tillsammans med det förstfödda barnet. Att vara föräldraledig är inte att vara ledig. Föräldraskap med spädbarn är minst sagt ett heltidsjobb, något som ickeföräldrar har svårt att förstå!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.