Demoex

Kontrollera vedeldningen vintertid

På vintrarna luktar det ofta starkt av rök från öppna spisar på många håll i tätorten, bland annat på Hagavägen, Ormsta. Lukten är stickande och rök från öppna spisar kan utgöra en hälsofara.

Jag föreslår att kommunen informerar vedeldarna om hur utsläppen kan minskas genom bättre eldningsvirke och förbränningstemperatur.

Förslaget på synpunkter från “Ludvig” i Frågepanelen på kommunens hemsida.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.