Demoex

Intern fråga: Låt lotten avgöra kandidaternas ordning på Demoex valsedel

Vid tidigare val har Demoex röstat om ordningen på valsedeln enligt stadgarna. Till valet 2010 föreslår jag att vi tar upp gamle Solons idé och lottar ordningen på valsedeln. Solon grundlade den första demokratin i Athen för 2400 år sedan. Han skapade demokratiska spelregler för att förhindra korruption och maktmissbruk. Solon ansåg att lotten skulle få avgöra vilka som skulle få en avlönad ämbetsroll.

Mitt förslag är att vi samlar kandidater till valsedeln och sedan lottar vi ordningen på årsmötet lördagen den 27 mars i Vallentunasalen.

Ska Demoex lotta ordningen bland kandidaterna på valsedeln 2010?

Nej
77% (10 röster)
Ja
23% (3 röster)
Antal röstande: 13

För

Redigera
(1 betyg)

Kanske kan vi kan väcka liv i en debatt om demokratins former ifall vi anordnar omröstning på årsmötet? Det skulle kunna bli en intressant mediahändelse och på så sätt en del av vår marknadsföring.

Redigera
Ditt betyg: 5 (3 betyg)

Lottning kan vara en möjlighet för Demoex att undkomma oligarkins järnlag.

Risken/chansen är annars stor att undertecknad blir återvald till representant, att jag blir bekväm med arvodet och med tiden lätt korrumperad (enligt Michels teori). Det vill jag absolut inte!

Redigera
Ditt betyg: 5 (2 betyg)

Att lotta ordningen på valsedeln sänder en signal om att Demoex inte lägger tyngpunkten på enskilda individers insats i kommunfullmäktige utan att de invalda representanterna agerar i form av språkrör som förmedlar resultaten av omröstningarna här i demokratiforum.

Notera mitt medvetna val av plural, för naturligtvis tar vi minst 2 mandat det här valet!

Redigera
(1 betyg)

Alla som kan tänka sig att representera Demoex i fullmäktige är tillräckligt kompetenta för uppdraget, tror jag. Än har bara Lennart och jag anmält intresse, så än så länge vet jag att det är så.

Jag hyser stort förtroende för alla som använder demokratiforumet och även om vi säkert har olika uppfattningar om mycket, så respekterar vi alla demokratin som idé, annars vore vi inte deltagare!

Därför tycker jag att vi att så många som möjligt bör anmäla sig som kandidater och att vi sedan röstar om saken på årsmötet.

Emot

Redigera
Ditt betyg: 3 (5 betyg)

Tyvärr är det så att om lotten får avgöra så är är risken att demoex. förlorar sin reella möjlighet att argumentera under mötena och uppfattas som okunnigt.

Bland det viktigaste är att deltagaren vågar argumentera och föra fram uppdragsgivarens uppfattning samt genom synpunkter och argumentation motiverar sin ståndpunkt och rätt i diskussionen under mötena. Detta görs bäst i ett val där valberedningen tar fram kandidater genom verifiering hur kandidaten tänker vilka visioner och uppfattning som kandidaten besitter.

Hur gör man detta på det mest effektiva sättet; 1. Titta på erfarenhet (livs- /yrkeserfarenhet) 2. Kunskaper (teoretiska och praktiska) 3. Vana att inför ett auditorium förmedla och presentera på ett trovärdigt sätt till individer som många gånger har stora individuella detaljkunskaper i ämnet.

Med ovan argumentation tror jag inte att endast på lotten med bästa resultat, utan kommer man fram till flera potentiella likvärdiga kandidater så kan lotten få avgöra mellan dessa kandidater.

mvh Jerry Gabrielsson

Redigera
Ditt betyg: 2 (2 betyg)

Det kan vara svårt att få deltagare att ställa upp på som kandidater på valsedeln om man riskerar att lottas in i på valbar plats. Hittills har bara två anmält sig…

Det känns onekligen som att en förutsättning för att låta lotten avgöra är att fler kandidater anmäler intresse/vilja att representera Demoex.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.