Demoex

Motionsförslag: Klarspråk i politiken

Vi föreslår att tjänstmännen sätter adekvata rubriker på ärenden i kommunens politiska dokument.

En adekvat rubrik berättar vilken typ av förändring ärendet handlar om. Till exempel bör det stå “höjd avgift” eller “sänkt avgift” istället för “ny taxa”, “höjning” eller “sänkning” istället för “justering” av skolpeng, kommunalskatt etc.

Vi bör underlätta för de medborgare som orkar intressera sig för kommunala frågor. Det kan vi göra genom att skriva tydligt. Eufemismer, d.v.s. förskönande omskrivningar, hör hemma i skönlitteraturen och inte i kommunens politiska dokument.

Ska Demoex lämna in detta motionsförslag till fullmäktige?

Ja
92% (11 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 12

För

Redigera
Ditt betyg: 5 (2 betyg)

Jag tar mig friheten att kopiera Lars Larssons välskrivna argument:

“Man kan tillägga att dessa eufemismer är klassiska i all sk härskarteknik. Modern genusforskning har påvisat dessa mekanismer med all tydlighet. Även de negativa spiraler de skapar (signalerar avståndstagande, underblåser människors osäkerhet, understödjer oengagemang, kommunicerar svårtillgängliga och en vilja att behålla makten för sig själv).

Hur som är det är problematiskt när våra folkvalda först - och helt frivilligt - axlar den representativa demokratins mantel. För att sen hänfalla åt ett språkbruk som gör att det går att ifrågasätta deras ambition att kommunicera sitt uppdrag med medborgarna genom att eftersträva största möjlig tydlighet.

Detta är en fråga om kultur. Eftersträvar kommunen en demokratisk eller en elit kultur? I dessa sammanhang bör givetvis en jämlik och demokratisk kultur var målet. Som bekant kan det inte vara elevens fel om denne inte förstår läraren.

Vad gäller de folkvalda och tjänstemän i offentlig sektor kan det även handla om ren obildning eller en oförmåga att lika mycket se som förstå sin roll. Därav är denna motion angelägen och den diskussion den skapar av stor vikt för det demokratiska samtalet.”


This site is history. Direktdemokraterna is the future.