Demoex

Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun

I en motion föreslår socialdemokraterna att kommunen ska analysera behovssituationen idag och framöver för att leva upp till lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Ska vi ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vallentuna?

För

Redigera
(1 betyg)

“Vi känner stor osäkerhet om Vallentuna verkligen lever upp till de viktiga kraven i den här lagen.” (ur socialdemokraternas motion)

Emot

Redigera
(1 betyg)

“Vallentuna kommun har inte fastställt några särskilda riktlinjer för bostadsförsörjningen. Detta gäller även för många andra kommuner i landet, 84 % av kommunerna saknar aktuella riktlinjer enligt Boverket.” (ur samhällsbyggnadsnämndens yttrande)


This site is history. Direktdemokraterna is the future.