Demoex

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Sedan 2006 tillämpas EU:s regler för livsmedelskontroll i Sverige. I samband med bytet ändrades också kontrollen. Ett av EU:s krav är att kontrollen ska bekostas genom avgifter. Avgifter tas ut för att registrera livsmedelshantering, pröva tillstånd samt för årliga kontrollavgifter. Taxan föreslås vara oförändrad, 870 kronor per timme. Enda skillnaden är att kommande beslut om revideringar av taxan föreslås överlåtas till myndighetsnämnden för teknik och miljö istället för att beslutas av kommunstyrelsen.

Ska taxan antas och ska dessa frågor beslutas av myndighetsnämnden för teknik och miljö i fortsättningen?

Ja
83% (10 röster)
Nej
17% (2 röster)
Antal röstande: 12

För

Redigera
(1 betyg)

Grunden för reglerna är att konsumenten inte ska behöva riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller o-deklarerade allergiframkallande ämnen. Konsumenten ska heller inte bli vilseledd av märkning eller presentation av maten.

Hur efterlevs detta, har det med avgiften att göra högre avgift BÄTTRE kontroll, eller mera pengar i kassalådan.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.