Demoex

Anta detaljplanen för bostäder vid Kulla-Lindholmen

Detaljplanen för bostadsområdet Kulla-Lindholmen förutsätter att strandskyddet åsidosätts inom en del av planområdet. Ska detaljplanen antas?

Ska detaljplanen antas och därmed strandskyddet upphävas inom en del av området?

Ja
92% (12 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 13

För

Redigera
(2 betyg)

Den “strand” som det är frågan om är kärret på Storsjöns västra sida. Mellan tomterna och sjön ligger dessutom järnvägsspåret redan.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.